Radar · Integritet

Regeringen öppnar för mer avlyssning

Regeringen tillsätter en utredning vars uppdrag blir bland annat att se om brotten där hemliga tvångsmedel tillåts kan utvidgas till att omfatta även gängrelaterad brottslighet.

 Polisen kan komma att få avlyssna kriminella gäng utan konkreta brottsmisstankar. Syftet är hinna ingripa för att förhindra skjutningar.

Regeringen tillsätter nu en utredning om hemliga tvångsmedel i preventivt syfte, det vill säga att kunna använda avlyssning, kameraövervakning eller elektronisk övervakning utan att det ingår i en förundersökning.

– Nu har våldet nått en sådan nivå i Sverige att vi måste ge polisen nya verktyg att förhindra en våldsspiral, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) på en pressträff.

Att få använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte har stått högt på polisens önskelista.

Regeringen är nu redo att utreda en sådan möjlighet.

– Detta kan vara ett sätt att avstyra nya skjutningar och rädda liv, säger Damberg.

"Inget systemskifte"

Hemliga tvångsmedel får i dag användas i preventivt syfte vid vissa brott, bland annat terroristbrott. Utredarens uppdrag blir bland annat att se om brotten där hemliga tvångsmedel tillåts kan utvidgas till att omfatta även gängrelaterad brottslighet.

Damberg betonar att utredningen även måste ta hänsyn till rättssäkerheten och integriteten.

– Det är viktigt att utredningen definierar i vilka fall det är rimligt att få använda preventiva tvångsmedel, säger han.

Enligt honom är det inget ”systemskifte” regeringen vill se när det gäller användandet av hemliga tvångsmedel.

– Det är ett stort steg att ta, men det är inget systemskifte vi förespråkar. Det är fortfarande för den här typen av väldigt grov organiserad brottslighet där den här möjligheten bör finnas, säger Damberg.

Det finns redan en utredning som ser över hur man kan sänka ribban för hemliga tvångsmedel så att fler brott kan omfattas. Den ska lägga sina förslag nästa år.

Flera partier efterfrågar

I riksdagen finns flera partier som efterlyst möjlighet till hemliga tvångsmedel i underrättelsesyfte och har velat ge ett tilläggsuppdrag till den pågående utredningen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inte varit bland dem.

Regeringens argument har varit att ett sådant tilläggsuppdrag skulle försena utredningen. Därför tillsätter man en egen utredning just för hemliga tvångsmedel i preventivt syfte.

Damberg håller inte med om att regeringen ska ha varit skeptisk till att införa en sådan möjlighet.

– Jag har sagt att vi inte stänger dörren för en sådan utveckling, säger han.