Radar · Inrikes

Drönare snabbare än ambulans vid hjärtstopp

En drönare kommer med en hjärtstartsmaskin.

I framtiden kan drönare bli viktigare än ambulans för att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp. Förra sommaren skickades tolv drönare ut med hjärtstartsmaskiner i Västra Götaland. I sju fall kom de fram snabbare än ambulansen.

När en människas hjärta stannar är varje minut livsviktig. I dag överlever bara en av tio som får hjärtstopp utanför ett sjukhus. Men så många som sju av tio skulle kunna överleva om hjälpen bara kom fram snabbare, uppger Karolinska institutet.

Förra sommaren genomfördes ett försök med att skicka ut hjärtstartare med drönare till personer som drabbades av misstänkt hjärtstopp i Kungälv och Göteborg.

Försöket bedrevs av Karolinska institutet i samarbete med SOS Alarm, Västra Götalandsregionen och drönaroperatören Everdrone. Larmoperatören vid SOS samarbetade med en drönarpilot och flygledning för att snabbt skicka i väg hjälpen och drönare var i luften vid 12 av 53 larm.

Försök med brister

I elva fall kom drönaren fram, och i sju av dem var den framme snabbare än ambulansen. I median sparades 1 minut och 52 sekunder, och drönarna flög i genomsnitt 3,2 kilometer.

Ingen av de hjärtstartare som flögs ut med drönare kom dock till användning, men försöket visar att tekniken har potential, enligt forskarna.

”En förutsättning för att de i framtiden också ska komma till användning är att larmcentralens operatörer tar initiativ och instruerar personer på plats i att snabbt hämta och använda hjärtstartaren för att hjälpa personen som drabbats av hjärtstopp” säger studieförfattaren Sofia Schierbeck i ett pressmeddelande.

Försöket förra sommaren hade en hel del brister. Bland annat gick det inte att flyga i dåligt väder eller i mörker och av säkerhetsskäl undvek man att flyga över tätbefolkade områden.

Ny studie

I våras inleddes en uppföljande studie med ett bättre system för att kunna använda drönarna oftare och få ner tiden ytterligare.

”Varje minut utan behandling i det tidiga skedet minskar chansen till överlevnad med cirka tio procent och därför vi tror att denna nya leveransmetod har potential att rädda liv”, säger Andreas Claesson, docent vid centrum för hjärtstoppsforskning vid Södersjukhuset, Karolinska Institutet, i pressmeddelandet.

Studien publiceras i tidskriften European Heart Journal.

Fakta: Drönarna i studien

• Drönarna var av modellen DJI Matrice 600 Pro hexacopter, och fanns i tre områden (Kungälv, Torslanda och Fiskebäck) inom Säve flygplats luftrum som täckte en yta på 125 000 kvadratmeter med 80 000 invånare.
• Drönarna förvarades i små hangarer som var åtta gånger fem meter stora.
• Den 800 gram tunga hjärtstartaren från Schiller vinschades ned från drönaren från uppemot 30 meters höjd så nära patienten som möjligt, och var utrustad med en siren. Tanken var att SOS alarm skulle instruera inlarmaren om hur defibrillatorn skulle användas för att starta hjärtat på den drabbade.