Radar · Politik

C vill ändra på regler för bloddonationer

Centern vill se nya riktlinjer kring bloddonationer.

Centerstämman har beslutat att Centerpartiet ska verka för att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer kring bloddonationer som bygger på riskbeteenden och inte på sexuell läggning.

Centerpartiet ska också arbeta för att bedömningen av bloddonatorer sker på lika villkor, det vill säga baserat på individens riskbeteende och inte sexuell läggning och att karenstiden bör vara samma för alla.

Enligt Socialstyrelsens nuvarande regler får blod lämnas tidigast sex månader efter en sexuell riskexposition. Med det menas bland annat om en man haft sexuellt umgänge med en annan man.