Glöd · Debatt

”Alla behövs i kampen för en planet med ett klimat som vi kan leva i”

En liten flock vildhästar har hittat vatten i ett uttorkat område i Utah.

En ny rapport om läget i klimatet ger besked om att det kan vara ännu allvarligare än det många av oss nu är på väg att förstå. Bristen på mat och vatten kommer att leda till sjukdomar och krig och tvinga allt fler på flykt, skriver Ola Gabrielson från Klimatriksdagen i sin debattartikel.

DEBATT Man kan undra hur de som styr vår framtid tänker när de läser om alla hot mot framtida klimat. Måhända anser de, liksom den lilla skaran högljudda klimatförnekare, att de vet bättre än forskningen och att klimatet inte alls är ett problem. Kanske förstår de hotet, men tycker att det är Någon Annans Problem att göra något åt det. 

Eller läser de kanske inte alls? Bryr de sig överhuvudtaget?

Nu kommer nya varningar som de kan strunta i: Chatham house, en engelsk tankesmedja, har skrivit en rapport om läget i klimatet. Redan sammanfattningen är förfärlig, exempel (med mina kommentarer inom parentes):

• Med nuvarande utveckling och överenskommelser kommer världen att bli 2,7 till 3 grader C varmare. (Vissa forskare anser att vår civilisation kommer att börja falla sönder redan vid en uppvärmning över 2 grader, på grund av det tryck på vatten- och matförsörjningen det innebär.)

• Om världens länder inte håller sina åtaganden finns det risk att det blir ända upp till 7 grader varmare. (Över 4 grader blir delar av planeten öken, och den absoluta majoriteten av dagens växt- och djurarter dör ut. Vid 7 grader skulle möjligen några tusental människor kunna överleva runt Nord- och Sydpolen.)

• De utfästelser som olika länder gjort om ”netto noll” utsläpp är ofta för allmänt hållna för att vi ska förstå vad de leder till, och hittills har de inte minskat utsläppen särskilt mycket.

• Om inte en ordentlig uppryckning sker snart kan det redan på 2030-talet dö 10 miljoner människor per år bara av värmeslag. År 2040 kommer 3,9 miljarder människor (nästan halva jordens befolkning) uppleva dödlig värme, och våra utsläpp ha lett till så svåra permanenta skador på vädersystemen att det blir svårt eller omöjligt för många länder att anpassa sig. (För ett antal länder är det redan så.)

• Efterfrågan på mat kring år 2050 kommer att öka med 50 procent, men matproduktionen kommer att minska med 30 procent. Risken att alla de fyra stora majsproducentländerna, USA, Kina, Brasilien och Argentina, samtidigt får missväxt kommer att vara kring 50 procent. Mer än 35 procent av vete- och risskörden hotas av torka och förödande hetta. Redan 2040 kommer 700 miljoner människor varje år att drabbas av torka längre än 6 månader.

• Osäkra odlingsförhållanden och bristen på mat kommer att leda till sjukdomar, migration, och internationell konflikt. (I vår livstid, och ännu mer i våra barns, kommer de krig om resurser som redan i dag skapar tragedier spridas över hela världen.)

Klimatforskare och andra akademiker skriver varningar till världens folk, som nu från Chatham house. Vi måste lyssna på dem, och hjälpa dem nå ut till fler. Vi behöver vara många för att snabbt kunna styra om. Alla behövs, du också. Så läs nu rapporten, och sprid den till alla du känner.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV