Radar · Nyheter

Kortslutning i striden om energipriserna i Europa

Energiminister Anders Ygeman (S) och hans ministerkollegor i EU gjorde inga framsteg under dagens möte.

Ministrarna kom, sågs och kunde konstatera att de har ganska olika syn på hur de höga energipriserna i EU-länderna ska tacklas. ”Meningarna är lika skilda efter mötet,” säger energiminister Anders Ygeman (S) efter det extrainkallade mötet för EU:s energiministrar.

Redan före mötet i Luxemburg hade flera nya utspel kastats in på bordet. Den laddade striden om energipriser och klimatomställning, som var i full sving på förra veckans EU-toppmöte, fortsätter.

Men enligt EU-kommissionären med ansvar för energifrågor, Kadri Simson, var ministrarna överens om inte rusa iväg och ta förhastade beslut i ett läge där EU-medborgare oroas inför kombon av höga elpriser och en vinter som nalkas.

Inte backa

Det ena utspelet kom från ett antal länder i norra Europa, däribland Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland. De varnar för att backa om klimatomställningen och för att börja röra i EU:s energimarknad, till exempel genom att sätta pristak för el producerad med naturgas. De pekar också på att EU-kommissionen har presenterat en verktygslåda som medlemsländerna kan använda för att mildra effekterna för konsumenter, som tillfälliga skattesänkningar eller andra typer av stöd.

– Det var ett ganska starkt stöd för EU-kommissionens verktygslåda, säger Ygeman.

Enligt honom finns tre huvudspår bland medlemsländerna för vad som bör göras. De speglar i stort de olika lägren som fanns på EU-toppmötet. Ett består av länder i de östra delarna av EU, som Polen, Tjeckien och Ungern. De anser att det är den gröna omställningen, förespråkad av EU-kommissionen, som också får priserna att rusa.

– De vill stoppa omställningen, säger Ygeman.

Ungern har anklagat EU-kommissionen för att vara på väg att ”döda medelklassen” med sina klimatambitioner.

Ett andra läger består av länder, bland dem Frankrike och Spanien, som anser att det sätt som priserna sätts på energi ger orimliga effekter för länder, företag och konsumenter.

Sätta pristak

I ett spanskt förslag föreslås ett pristak på el producerad med gas och att EU ska satsa på storskalig, samordnad lagring av naturgas och samordnade inköp. Spanien vill också se åtgärder mot påstådd spekulation med utsläppsrätter i EU:s system utsläppshandel. Spanjorerna argumenterar också för att EU-länderna i extrema lägen ska kunna gå in för att styra el- och gaspriserna på sin hemmaplan.

De europeiska nätoperatörernas organ, där Svenska kraftnät och deras motsvarigheter i övriga EU ingår, har uppdraget att göra en analys av hur den europeiska elmarknaden fungerar, till nästa ministermöte i december.

Sverige, och de åtta länder som varnar för att backa om klimatomställningen, hävdar att en av de viktigaste åtgärderna för att komma ifrån problem på grund av gas- och oljepriser som skjuter i höjden är att fortsätta övergången till andra, mer gröna energislag.

– Grundorsaken till de höga priserna är att vi har gjort oss beroende av fossil energi. När leveranserna från framför allt Ryssland minskar och efterfrågan ökar efter pandemin så drabbas Europas elkonsumenter.