Radar · Morgonkollen

FN-organ fördömer Israels terrorstämpling

Al-Haq är en av de sex palestinska organisationer som har terrorstämplats av Israel.

Israels terrorstämpling av sex palestinska människorätts- och civilsamhällesorganisationer fördöms av FN:s människorättsorgan.

Uttalandet som publicerades på måndagen kommer från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) med säte i Genève.

”Det här är ett frontalangrepp på den palestinska människorättsrörelsen och på mänskliga rättigheter överallt”, skriver OHCHR i uttalandet.

Vidare anser man att Israel missbrukar begreppet terrorism och vädjar till det internationella samfundet att försvara organisationerna och sätta press på Israel för att få försvarsministern Benny Gantz att dra tillbaka beslutet.

OHCHR:s expertrapport anklagar också den israeliska militären för att de senaste åren ha ”siktat in sig på försvarare av mänskliga rättigheter”.

Terrorstämplingen ses av kritiker som en attack på civilsamhället och ett tecken på en hårdare hållning från Israel gentemot politisk aktivism i Gaza och på Västbanken.
De berörda organisationerna arbetar bland annat med att dokumentera övergrepp mot mänskliga rättigheter av både Israel och Palestinska myndigheten.

Organisationerna är Al-Haq, rättighetsgruppen Addameer, kvinnoorganisationen UPWC, barnrättsorganisationen DCIP, lantbruksorganisationen UAWC samt Bisan Center som verkar för att främja det palestinska civilsamhället.

Organisationerna anklagas för samröre med den militanta rörelsen PFLP, som är terrorstämplad av USA och EU.

En israelisk myndighetsperson uppgav för nyhetsbyrån AFP på måndagen att ett sändebud ska skickas till Washington med vad man påstår är bevis för anklagelserna mot organisationerna.