Radar · Inrikes

Ny rapport slår fast: Coronastrategin kan leda till ökad segregation

Låginkomsttagare drabbas hårdare av viruset och dess konsekvenser, bland annat eftersom de har haft svårare att isolera sig både hemma och på jobbet.

Hårdare restriktioner för alla yrkesgrupper hade kunnat förebygga ojämlikheten i smittspridningen i Sverige av coronaviruset, enligt en ny rapport.

Den svenska coronastrategin har drabbat vissa grupper hårdare än andra, menar Nazem Tahvilzadeh, lektor i statsvetenskap och författare till en ny rapport i Delegationen mot segregations artikelserie om pandemin vid Malmö universitet.

– En nedstängning eller eventuellt hårdare restriktioner hade kunnat ge bättre möjligheter för olika yrkesgrupper att isolera sig. Inkomstskillnader ska inte avgöra tillgång till god hälsa, säger Nazem Tahvilzadeh, till Forskning.se

Nazem Tahvilzadeh påpekar att den svenska hälsan redan före pandemin var ojämlik och beroende av individers socioekonomiska position, yrke och utbildning – i ett Sverige där högutbildade lever längre än lågutbildade.

– Den allmänna bilden är att ojämlikheten beror på människors individuella val eller att du lever i vissa bostadsområden. De politiska åtgärderna mot segregation blir att lösa olika typer av isolerade brister i så kallade utsatta områden. Segregation ses därmed inte som ett samhällsproblem utan som ett förortsproblem, säger Nazem Tahvilzadeh, till Forskning.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV