Radar · Inrikes

Fler brott klarades upp under pandemin

Antalet ärenden som polis lämnade till åklagare för åtal ökade med 10 000 jämfört med 2019.

Pandemin har lett till fler uppklarade brott och ett ökat antal avgöranden i domstol, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

Inledningsvis fanns en oro om att pandemin skulle påverka rättsväsendets arbete negativt genom stora sjukskrivningar. En ny rapport från Brå visar att den oron inte besannats – i stället hade pandemin motsatt effekt.

Antalet ärenden som polis lämnade till åklagare för åtal ökade med 10 000 jämfört med 2019, motsvarande sex procent. Brottsmisstankarna som Åklagarmyndigheten kunde lagföra ökade också med sex procent.

Mer tid för hantering

”Vi kan se att de här ökningarna jämfört med 2019 inleddes först under våren. Det tyder på att de hänger samman med pandemin”, säger Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd på Brå, i ett pressmeddelande.

En förklaring till ökningen är att nästan all fortbildning inom myndigheterna ställdes in under pandemin, vilket gav mer tid till att bland annat hantera anmälningar.

Polisen fick även mer tid till bland annat förstahandsinsatser vid anmälningar om brott, efter att ha blivit av med en rad andra arbetsuppgifter under pandemin. Det handlar bland annat om att kommenderingar på större idrottsevenemang försvann och en kraftig minskning vad gäller passansökningar och arbetsuppgifter vid flygplatser, skriver Brå.

Enklare mål

Antalet avgöranden i domstol ökade också – med 10 procent jämfört med 2019 – men där syntes ökningen främst under hösten.

Ökningen av antalet avgjorda mål utgjordes dock främst av enklare mål. Mer komplexa mål har i högre utsträckning skjutits fram på grund av svårigheter att genomföra dem under pandemin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV