Krönikor

Absurt i Expressen om Trumps ”mur”

Tänk om Trump hade rätt om muren!”, funderar Expressens ledarredaktion, och påstår sedan att Bidens signalpolitik, som de kallar ”ansvarslös”, skapat kaos längs gränsen, och de drar paralleller till Sveriges situation 2015.

På ett mycket övergripande plan har de förstås en poäng. USA hade tills nyss en brutal president som slet barn från deras föräldrar för att avskräcka utsatta människor från att söka asyl, och det fungerade till viss del. Men konklusionen att Biden gjort fel som inte fortsatt på den inslagna vägen är absurd. Artikeln är så full av felaktigheter att det känns som om de lyssnat på ett segment från Fox ”News” och bara repeterat vad de påstår. Argumenten spretar vitt och brett.

Först påpekar de att under Bidens första dagar upphävde han flera av Trumps ”executive orders”, det vill säga ”lagar” som presidenten har makt att stifta utan kongressen, och att detta skulle vara problematiskt. Dit hör förbudet mot inresor från i huvudsak muslimska länder.

Han återupprättade också DACA, ett program för barn till ”illegals” som växt upp i USA, som Trump rivit upp utan att ersätta med något annat, vilket resulterat i personliga tragedier. Dessutom skapade han ett program för att återbörda de barn, fortfarande några hundra, som Trumpadministrationen skilt från föräldrarna, till deras familjer. Han har också gjort det lättare att få green cards.

Expressen förklarar inte varför något av detta skulle leda till ökad asylmigration från Latinamerika. 

Sedan hävdar de att han ”stoppat murbygget”. Men ”muren”, som ju Mexiko skulle betala för, var aldrig finansierad av kongressen. Det som byggts, och det är egentligen mer ett plåtstaket än den betongmur Trump en gång lovade, är dels ersättning av befintliga stängsel, vilket ingår i normalt underhåll, och dels totalt 79 kilometer nytt staket, som han finansierade genom att osthyvla bort pengar från verksamheter han var ansvarig för.

Det är visserligen sant att Bidenadministrationen ”stoppade” detta, och några har påpekat att de borde ha lagat några hål när maskinerna ändå var där, men Expressen får det att låta som om bygget var finansierat, planerat och på god väg att genomföras innan Biden drog tillbaka fattade beslut, och det är helt enkelt inte sant alls.

Anledningen till att Demokraterna är emot ”The Wall” är att den är dyr och ineffektiv, vilket bevisats av många. Den går att klättra över, den går att skära sönder med en billig såg och den kräver kontinuerligt underhåll. Det handlar alltså inte om någon mjäkighet utan om sund kostnadsmedvetenhet.

De klagar vidare över att ensamkommande barn numera i enlighet med FN:s flyktingkonvention tas om hand istället för att avvisas vid gränsen. Det är svårt att ta in det cyniska i att en svensk ledarredaktion förespråkar att minderåriga inte omhändertas när de söker asyl. 

Vidare pekar de på att Biden förespråkar en väg till medborgarskap för dem som varit länge i landet illegalt. För att förstå detta behövs lite kontext. USA beräknas ha 11 miljoner invånare som egentligen saknar rätt att vistas i landet, och många av dem har varit där i decennier. Det finns ett parallellsystem som ger dessa människor vissa rättigheter men inte andra. Till exempel betalar de viss skatt och de kan göra det mesta medborgare har rätt till, men begår de brott åker de ut. Det finns en märklig konsensus från alla styrande om att blunda med ena ögat så länge de sköter sig.

Detta system har skapats och underbyggts under många presidenter från båda lägren, och alla är överens om att något behöver göras, men inte om vad. De flesta av dessa ”illegals” bidrar massor till landets välstånd genom att utföra låglönejobb. Mångas, inklusive Bidens, inställning har alltid varit att de som inte begått brott och försörjer sig själva ska ha en väg till medborgarskap, medan andra stretar emot.

Oavsett var man landar behöver frågan adresseras, men Expressen sammanfattar lättvindigt Bidens och Demokraternas sedan många år välkända inställning med meningen ”Såväl retoriken som praktiken har varit välkomnande”. 

Asylpolitik är komplicerat. Ingen vill se stora skaror utsatta människor vandra mot landets gräns, som sker nu från Mexiko till USA och som, för några år sedan, skedde i Europa. Och även om det funnits flera migrationsvågor under Trumpadministrationen, och även om många push-faktorer finns i de flyendes hemländer, är det riktigt att Bidens val bringat hopp till dem som bromsats av Trumpadministrationens grymhet. Men det har aldrig handlat om att Biden varit ”välkomnande” i sin retorik.

Han har inte gjort något annat än att återetablera en sorts låg anständighetsribba. Det är fortfarande så att de flesta som anländer avvisas direkt. Det finns inga öppna gränser.

Att det är kaos just nu beror också på att Trumpadministrationen avvecklat de program som funnits och utvecklats sedan länge för att på ett säkert sätt ta hand om framför allt unga asylsökande, och på att Trumpadministrationen för första gången i modern historia vägrade genomföra en överlämning till Bidenadministrationen, som därför började på ruta 1 när den tillträdde. De famlar. Fel har begåtts. Barn far illa. Det finns mycket som behöver lösas. 

USA behöver en gång för alla komma i mål med vad man ska göra med alla ”illegals” som rotat sig i landet, och skapa en asylpolitik som är säker och rättvis i samarbete med grannländerna söderut. Det kan inte Biden göra själv. Han behöver kongressen, och det kommer att ta tid. Han har inte skapat situationen, men han äger den.

Men Expressens slutsats, det vill säga att Trumps svindyra ”murbygge” och inhumana hantering av asylsökande skulle vara eftersträvansvärd, är enligt min mening synnerligen osmaklig, och det är anmärkningsvärt att en ledarredaktion kallar Bidens återgång till en sorts minimistandard av medmänsklighet ”ansvarslös”.