Radar · Miljö

Kraftig ökning av mikroplaster i Medelhavets sjögräsängar

En översikt över växthusen i Almería som också kallas "Sea of Plastic".

Mikroplasterna i Medelhavet har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Det visar en ny studie där forskare har analyserat sjögrässediment från den spanska kusten. En trolig orsak kan vara den intensiva plastanvändningen i växthusindustrin.

Almería vid spanska medelhavskusten är en central plats för den spanska grönsaksindustrin. Området, som förser flera länder i Europa med frukt och grönt och står för ungefär en fjärdedel av Spaniens totala export av dessa varor, kallas också för ”the sea of plastic” på grund av alla växthus med plastöverdrag som täcker området.

Ökade utsläppt av mikroplaster

Då det sedan tidigare är känt att växthusodling har en hög konsumtion av plast och kan orsaka mikroplastföroreningar i sjögräsängar har forskare i en ny studie analyserat sjögrässediment utanför Almerías kust för att ta reda på i vilken utsträckning den storskaliga växthusindustrin i området har påverkat havet.

Resultatet i studien, där man lyckats spåra plastföroreningar från 1930-talet och framåt, tyder på att den utbredda plastanvändningen i växthusen har orsakat kraftigt ökade utsläpp av mikroplaster till Medelhavet sedan jordbruket i området intensifierades på 70-talet.

PVC och polystyren

Den plast som används i industrin i Almería består främst av de plastfilmer man täcker växthusen med. Filmerna slits ut relativt snabbt och hamnar tillsammans med andra typer av plast som används i frukt- och grönsaksproduktionen i miljön och rinner vidare ut i Medelhavet.

I studien fann forskarna PVC och polystyren i sjögrässedimenten, vilka är de plaster som används i växthusodlingen i området. Däremot lyckades man inte identifiera alla specifika plastkedjor och koppla dem direkt till plastfilmerna som täcker växthusen.

Historiska miljöarkiv

Sjögräsängar är av intresse för den här typen av analyser som sträcker sig över tid då de fångar upp olika partiklar från land och bygger upp lager av sediment som kan ge information om mängden och typen partiklar, inklusive mikroplaster, som släppts ut i havet över flera decennier.

– Att studera mikroplaster i sjögräsängar är väldigt nytt och det här är den första studien, som jag känner till, där man har använt sig av daterade sjögrässediment för att analysera ansamlingen av mikroplaster över tid, vilket gör studien väldigt spännande, säger Martin Dahl, forskare i marin ekologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet och förste författare till studien, i en intervju med universitetet.

Kan överföras till djur

Att sjögräsängarna samlar på sig plastpartiklar utgör samtidigt en potentiell fara då de kan överföras till andra miljöer och djur eftersom många djur lever i sjögräsen eller betar på dem.

– Man vet generellt ganska lite om vad för effekt mikroplaster har på miljön, men däremot vet man i dag att plast och mikroplaster förekommer nästan överallt i havet och därför tycker jag att man ska dra öronen åt sig. Historiskt så brukar det vara en viss tidsförskjutning från upptäckten av nya miljögifter till dess att man ser effekter, som exempelvis med PCB och DDT, säger Martin Dahl, som hoppas att studien kan uppmärksamma problematiken kring mikroplastföroreningar i både Almería och havet i stort.

Här kan du ta del av hela studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Pollution: “A temporal record of microplastic pollution in Mediterranean seagrass soils”.

Fakta om studien

Har genomförts av forskare från Stockholms universitet i samarbete med Centre for advanced studies of blanes, Spanish high council for scientific research (CEAB-CSIC), Svenska miljöinstitutet (IVL) och Södertörns högskola.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV