Radar · Basinkomst

Gig-företag gynnas av rut-avdraget

Barnpassning går att dra av på rutavdraget, vilket gör att Yepster kan hålla ned priset på bland annat just det gig-jobbet.

Det är ovanligt att gig-företag timanställer sina gig-arbetare. Men nu gör Yepstr  just det. Till skillnad från flera andra företag gynnas de av rut-avdraget. ”De här gig-jobben liknar lite de jobb som hembiträden hade”, säger Niklas Selberg, universitetslektor som forskar om gig-företag.

Gig-jobb innebär tillfälliga arbeten där personen rings in en och samma dag. Ibland handlar uppdraget om bara några timmars lön. Det vanligaste är att gig-jobbare är egenanställda eller har egen firma och att gig-företagen förmedlar uppdragen via appen.

Men i år har plattformen Yepstr timanställt runt 500 unga som tar tillfälliga arbeten via deras app, uppger SvD. Och med anställd personal gynnas Yepstr av rut-avdraget på de tjänster som utförs i människors hem, typ barnpassning och trädgårdsarbete.

Niklas Selberg, universitetslektor i arbetsrätt vid Lunds universitet, tycker det är tveksamt att skattepengar läggs på rut när offentliga medel behövs inom barnomsorgen och vården. Särskilt som gig-företag som Yepstr inte har kollektivavtal.

– Man skulle kunna tänka sig att endast företag som hade kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor fick ta del av våra skattemedel i rut, men det är tydligen inget som skattepolitiken prioriterar just nu, säger han.

”Liknar lite att vara hembiträde"

För den anställde blir gig-bolag som Yepstr som en mellanform mellan rut-företag – som på ett entydigt sätt är arbetsgivare – och som att vara direkt anställd i hushållet som ett hembiträde, anser Niklas Selberg.

– Även om appen är arbetsgivaren blir det ändå familjen som styr arbetet, genom att de efterfrågar ens tjänster. Då måste man göra familjen till lags och man är utelämnad mycket mer till enskilda familjer, säger han.

Dessutom finns det risk för att familjen övertalar den unga att utföra tjänster som faktiskt inte ingår i rut, till exempel att laga något mer avancerat än enklare mat.

– Det är ju en bedömningsfråga vad som är enklare mat, och hur lätt är det att säga nej till en familj som du gärna vill jobba hos igen. Vet ens den unga om vad som ingår i rut? säger Niklas Selberg.

Yepstr: ”Vi hjälper unga till vita extrajobb”

På Yepstr förstår man inte alls kritiken.

– Vi försöker hjälpa unga till extrajobb i sitt närområde, vi gör det vitt och med schyssta villkor, så jag förstår inte alls problemet. Jag förstår att det kan finnas en politisk poäng att kalla ungdomar för hembiträden, men vill vi ha ett samhälle där det är svårt för unga och nyanlända att få vita jobb? Jag klippte själv gräsmattor som ung och jag kände mig aldrig utnyttjad, säger Jacob Rudbäck, vd på Yepstr.

Vad gäller risken för att unga utför sysslor som inte ingår i rut, anser han att samma sak gäller för alla rut-företag, oavsett om arbetet förmedlas via en app eller inte.

– Vi gör vårt bästa för att informera om de regler som finns via vår hemsida och vår app. Det är ju ett mer effektivt sätt att kommunicera eftersom ungdomarna använder appen, säger Jacob Rudbäck.

Osäkert skyddsnät med timanställningar

Men alla ungdomar verkar inte nås av ledningens information. När SvD ringde till tre av de som brukar jobba för Yepstr var det ingen som kände till att de numera blir anställda om de tar uppdrag, trots att Yepstr själva säger att de även har skickat brev, mejlat och skrivit i sina kanaler.

Yepstr uppger först att de anställer unga via ”temporär visstidsanställning”, men den anställningsformen finns inte, vad Syre erfar. Senare mejlar Jacob Rudbäck, vd på Yepstr och förklarar att de syftar på intermittent anställning, det vill säga en sorts timanställning där personer anställs vid behov. Timanställning innebär ofta osäkra arbetsförhållanden, enligt Inspektionen för socialförsäkringen. Bland annat är det få med timanställning som får ersättning om de skulle bli sjuka.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV