Radar · Inrikes

Tusentals utan cancerdiagnos under pandemin

Antalet cancerdiagnoser minskade förra året med 9,3 procent.

Under coronapandemin har betydligt färre patienter sökt vård för cancer och hjärtsjukdom. 6 000 färre än normalt diagnostiserades med cancer mellan mars och oktober i fjol, rapporterar SVT Nyheter.

Nedgången i cancerdiagnoser förra året var på sammanlagt 9,3 procent. Men inget tyder på att cancerfallen har minskat i verkligheten. Det är snarare så att många fler cancerfall blir oupptäckta. För prostatacancer har antalet fall som upptäckts minskat med hela 20 procent.

Jag tror att vi kommer att se en viss ökning av dödligheten för några av cancerformerna. Men exakt hur många individer det handlar om, det tycker jag är för tidigt att säga, säger Johan Ahlgren, verksamhetschef på Regionalt cancercentrum Mellansverige, till SVT.

Även folk med befarad hjärtinfarkt stannade hemma i våras. Enligt det svenska hjärtregistret Swedeheart halverades antalet som sökte vård med hjärtinfarkt när pandemin slog till.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV