Radar · Politik

Svenska skogsbruket i hetluften när EU ska klimatanpassas

Det svenska skogsbruket behöver bli bättre på att värna den biologiska mångfalden, anser EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans.

Det svenska skogsbruket är sårbart för den globala uppvärmingen. Det sa klimatkommissionären Frans Timmermans i samband med att EU-kommissionen la fram sin strategi för klimatanpassningar i veckan. Det får Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner att reagera. ”Jag blir oroad när man kliver in med EU-stövlar i den svenska skogen”, säger hon.

Stigande havsnivåer, torka och skogsbränder är effekter av den globala uppvärmningen vi kommer få leva med även om vi når uppsatta klimatmål. Nu behöver EU-länderna anpassa sig för att tackla effekterna klimatförändringarna, anser EU-kommissionen.

Enligt den strategi som klimatkommissionären Frans Timmermans presenterade i onsdags ska EU stötta medlemsländernas arbete bland annat genom ekonomiskt stöd till klimatanpassningsprojekt och genom att samla och sprida kunskap.

EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) tycker att EU borde peka med hela handen och kräva av medlemsländerna att de arbetar med frågan.

– Jag saknar tydlighet. Det borde vara krav på att alla länder jobbar med klimatanpassning, vi i dag ser att många länder struntar i det, säger hon.

I strategin pekar EU-kommissionen på vikten av biologisk mångfald för att undkomma de svåraste konsekvenserna av stigande temperaturer. Frans Timmermans anser att det svenska skogsbruket är ett exempel där större hänsyn behöver tas till biologisk mångfald. Annars riskerar skogen att fara illa till följd av klimatförändringarna.

– Skogarna är i sämre skick än man tidigare trott så även Sverige måste anpassa sitt skogsbruk till de stigande temperaturerna. Man behöver ha olika träslag och värna den biologiska mångfalden. Det blir en utmaning för Sverige och där kan vi hjälpa till, säger Frans Timmermans i en intervju med SVT.

Emma Wiesner reagerar mot uttalandet.

– Jag blir oroad när man kliver in med EU-stövlar i den svenska skogen. Vi har sagt att skogspolitiken är nationell, då ska det gälla, säger hon.

Strid om skogen att vänta

Diskussionen om skogsbruket väntas återkomma bland annat när EU:s lagstiftning om förnybar energi och om biologisk mångfald ska omförhandlas under året. Emma Wiesner vill då inte se regleringar som försvårar för produktionen av biodrivmedel. Hon menar att det går att förena ett intensivt skogsbruk med värnandet av biologisk mångfald.

– Det pågår ett aktivt arbete hemma i Sverige exempelvis med att avsätta mark för att skydda skog, säger hon.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren ger däremot Frans Timmermans rätt. Han pekar på att det skogsbruk som bygger på trädplantager med en enda trädart är mer sårbara för exempelvis insektsangrepp och skogsbränder som väntas bli vanligare i takt med uppvärmningen.

– Det är märkligt att skogsbolagen inte själva driver det här. Det säger sig självt att ett skogsbruk med monokulturer och trädplantager kraftigt ökar risken för riktigt svåra konsekvenser, säger Pär Holmgren.

Han anser att EU har en roll att spela på området.

– Det gäller att vi är tydliga från EU-nivån med målsättningar för biologisk mångfald, säger han.