Radar · Inrikes

Socialstyrelsen: Gravida är en riskgrupp

Gravida kvinnor som smittas med covid-19 löper en ökad risk att föda för tidigt.

Kvinnor som smittas med covid-19 under den senare delen av graviditeten löper en ökad risk att föda för tidigt. Gravida i vecka 22-36 bör därför räknas in bland riskgrupperna, meddelar Socialstyrelsen.

”Det är just risken att föda för tidigt som är förhöjd. Att bli född för tidigt innebär en risk för barnet och det är därför vi nu lägger graviditet till listan över risker vid covid-19. Men data ger inte stöd för att covid-19 innebär risk för allvarlig sjukdom varken hos mamman eller barnet”, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor i graviditetsvecka 20-36 ska få möjlighet att arbeta så smittsäkert som möjligt.

”Däremot finns inget som talar för att covid-19 under tidig graviditet ökar risken för tidig förlossning eller andra komplikationer”, säger Urban Nylén.

Bakom rekommendationen ligger en ny analys från Socialstyrelsen, som bygger på aktuella data från svenska graviditetsregistret och smittskyddsanmälningar.

Den förra sammanställningen av riskfaktorer gjordes i april i fjol, men då fanns inga data som talade för att graviditet innebär en risk.