Radar · Integritet

Ny studie: Psykiskt våld tas inte på lika stort allvar som fysiskt 

Att inte omgivningen gör en korrekt bedömning av psykiskt våld kan skapa problem vid vårdnadsmål och rättegångar.

Det finns stora skillnader i hur vi uppfattar olika typer av våld beroende på bakgrund och kön. En ny studie från Lunds universitet visar att psykiskt våld inte tas som lika allvarlig som fysiskt. Det här kan ha betydelse exempelvis vid rättegångar.

Forskarna från Lunds universitet lät 113 personer som har utsatts för psykiskt och fysiskt våld i en nära relation beskriva sina upplevelser och erfarenheter för att därefter gradera dem på en skala. Dessa texter lästes i sin tur av 340 personer som fick gradera hur allvarligt de såg på händelserna.

Det visade sig att de personer som själva hade upplevt psykisk våld värderade brotten som allvarligare än de som bara läste om dem. När det kom till fysiskt våld, blev resultatet tvärtom. Det fysiska våldet sågs som allvarligare av de som läste om det än vad de drabbade själva uppfattade. Att bli slagen, biten eller knuffad upplevdes som allvarligare än hot, trakasserier och förolämpningar.

– Vi fokuserar ofta på hur farligt det fysiska våldet är och glömmer dem som utsatts för psykisk misshandel. Detta kan helt enkelt bero på kommunikationsproblem där vi har svårt att sätta oss in i hur mycket människor faktiskt lider av psykiskt våld, säger artikelns huvudförfattare Sverker Sikström, professor i psykologi vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Skillnad om kvinnan är förövare

En annan aspekt som kom fram i studien (What you say and what I hear—Investigating differences in the perception of the severity of psychological and physical violence in intimate partner relationships) var att det spelade roll om det var våld utfört av kvinnor eller män. En man som blev misshandlad av en kvinna sågs inte lika allvarligt som om det vore en man som var förövaren. Forskarna fick fram resultatet genom att byta plats på könen i frågeformulären och variera mellan kvinnliga och manliga offer och förövare.

Studien hänvisar till statistik i Storbritannien från Office for National Statistic som visar att bland de 2,4 miljoner vuxna som utsatts för våld i hemmet 2018 var 1,6 miljoner kvinnor och 786 000 män. Enligt Centers for Disease Control and Prevention upplevde cirka 41% av de kvinnliga offren för parrelaterat våld någon form av fysisk skada, medan 14% av de manliga offren skadades. Statistiken visar också att kvinnor oftare än män utsattes för psykiskt och sexuellt våld. Det är alltså oftare kvinnor som utsätts för både psykiskt och fysiskt våld.

Svårt att förklara sitt trauma

En av stötestenarna för att kunna förklara sin upplevelse som offer kan bero på den utsattes svårighet att sätta ord på upplevelsen, enligt studien. Med fysiska skador lämnas ofta märken på ett annat sätt än med psykiskt våld.

En korrekt utvärdering av våldets svårighetsgrad kan vara avgörande i flera sammanhang. Exempelvis kan en felaktig eller dålig bedömning av våldet ha juridiska konsekvenser, skriver artikelförfattarna. En oskyldig person kan åtalas för ett brott som hen inte begått. Skyldiga gärningsmän kan frias från straff för en våldshandling som hen begått. En korrekt utvärdering av våld kan också få betydelsefulla konsekvenser i vårdnadsmål.

– Vi hoppas att vår studie kan ligga till grund för en mer rättvisande bedömning av våldsbrott där hänsyn tas till kommunikationssvårigheter och förutfattade meningar baserade på kön, säger Sverker Sikström.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV