Radar · Inrikes

Inget tvärstopp för tågen i Mälardalen

Ett av SJ:s regionaltåg som rullar i Mälardalen.

Tågen i Mälardalen kommer att gå som vanligt i höst, trots allt.
Efter SJ:s besked om att sluta köra tågen i förtid – vilket skulle strandsätta tusentals pendlare under hösten – har man nått en ny överenskommelse med regionerna.

SJ:s besked för några veckor sedan hade inneburit att regionaltågen hade slutat gå i ett av Sveriges mest tätbefolkade områden, mellan mitten av september och mitten av december.

Det statliga bolaget vände sig till regionerna för att få ersättning för uteblivna biljettintäkter. Regionerna och kommunpolitiker i drabbade städer vände sig till regeringen.

Nu står det klart att det blir regionerna som får täcka upp, åtminstone i utgångsläget.

– I paketlösningen ingår att Mälardalstrafiken och regionerna tar ett utökat ansvar för kommande intäkter och därmed också intäktsrisken. Den flyttas från trafikföretagen till Mälardalstrafik, säger Helena Ekroth, vd för Mälardalstrafik, som drivs av sex regioner i samverkan.

Tvära kast i samtal

Om avtalet hade brutits i förtid hade tågen på de fyra stora regionala sträckorna stannat den 11 september. När SJ gick ut med detta besked hade man under en tid fört samtal med Mälardalstrafik för att omförhandla de ekonomiska villkoren.

– Det är ju inte ett normalförfarande att man går ut och pressmeddelar tankar om avtal. Nu valde SJ att göra det, men vi måste se bortom sådana enskilda beteenden, vi måste säkra tågtrafiken för medborgare i Stockholms- och Mälardalsregionen och det har vi gjort, säger Helena Ekroth.

Avtalet gäller i grunden till och med den 11 december. Från och med den 12 december ska tågen köras av det privata bolaget MTR Jota, som vann en miljardupphandling för att ha hand om trafiken i åtta år.

"Kom ingenstans"

Att gå ut och tillkännage en tvärbroms av trafiken var ingen förhandlingstaktik, enligt SJ:s affärschef Christer Litzell. Han säger att avtalet var för ekonomiskt tungt för bolaget i rådande läge.

– Vi hade en möjlighet i avtalet att om det sker stora, väsentliga förändringar så har vi möjlighet att säga upp det. Vi förde diskussioner hela perioden, men sade upp det då vi inte tyckte att vi kom någonstans, säger han.

Litzell poängterar att SJ som statligt bolag har krav på sig att gå ut och meddela stora förändringar i verksamheten.

– Efter att vi sade upp avtalet har vi fört en diskussion. Vi återupptog den efter påsk, har haft en mer och mer konstruktiv dialog och kommit fram till en gemensam ekonomisk modell som båda parterna är nöjda med, säger han.

"Pragmatiskt i pandemin"

Från regeringshåll har det varit tyst de senaste veckorna och frågor om Mälardalsavtalet har hänvisats till SJ.

Hur mycket pengar regionerna kan behöva lägga ut för SJ hänger till stor del på vaccinationen och hur många passagerare som kan ge sig ut i trafiken i höst.

Mälardalstrafik vill inför nästa år få ta del av den statliga ersättningen på tre miljarder kronor som ska staga upp den regionala kollektivtrafiken landet över.

– Den här pandemin är det ingen som hade önskat sig och då får vi bara hantera det pragmatiskt. Då är det ett viktigt avgörande att vi kunnat nå överenskommelsen, så det inte blir för stora ryck för samhället eller enskilda resenärer. Nu kan vi fortsätta utifrån den plan som var, med den tidtabell som ska vara och de fordon som ska rulla, säger Helena Ekroth.

Fakta: Regionaltågen i Mälardalen

Regionaltågen i Mälardalen går längs med fyra linjer: Svealandsbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen och den så kallade Uven.
Svealandsbanans sträckning: Örebro–Eskilstuna–Stockholm (och i förlängningen Uppsala).
Nyköpingsbanan: Norrköping – Nyköping – Stockholm.
Sörmlandspilen: Hallsberg–Katrineholm–Stockholm.
Uven: Linköping – Norrköping – Eskilstuna – Västerås.
På sträckorna ovan har regionerna genom Mälardalstrafik upphandlat SJ som leverantör. SJ kör därtill kommersiell trafik på Mälarbanan och på sträckan Stockholm–Uppsala. MTR Jota har upphandlat Mälardalstrafiken från och med den 12 december.
Mälardalstrafik är ett bolag som ägs och finansieras av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro och Region Östergötland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV