Radar · Miljö

Än strålar Tjernobyl – 35 år efter katastrofen

Kärnkraftsmotståndare på Sergels torg i Stockholm vid 25-årsdagen (år 2011) efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.

I dag, måndagen den 26 april, har 35 år gått sedan Tjernobylolyckan då stora mängder radioaktivt material släpptes ut i atmosfären.

Tjernobylolyckan 1986 ledde till att större radioaktiva utsläpp pågick i tio dagar och kontaminerade mer än 200 000 kvadratkilometer i Europa.

I samband med katastrofen i Tjernobyl dog, enligt WHO, 28 människor av dem som sanerade efter olyckan av akuta strålningsskador och runt 1 000 anställda utsattes för mycket höga stråldoser under de första dygnen efter olyckan.

Över 7 000 personer  drabbades av sköldkörtelcancer vid tidpunkten för olyckan på grund av strålningen – främst barn och tonåringar

Totalt fick 350 000 personer evakueras på grund av Tjernobylolyckan och många byar fick överges.

Det var när det radioaktiva nedfallet nådde delar av Sverige, vilket upptäcktes på Forsmarks kärnkraftverk, som larmet gick och gav eko runt om i världen.

Sverige fick cirka 5 procent av allt nedfall av cesium 137 efter kärnkraftsolyckan.  Under 1986 kasserades 78 procent av det svenska renköttet, cirka 73 000 renar, och mätningar visade att renskötare hade 100 gånger högre halter av cesium 137 i blodet än svenskar i genomsnitt.

Den 26 april 1986 skedde explosionen i reaktor fyra vid Tjernobylverket och en tio dagar lång brand spred radioaktiva partiklar över stora delar av Europa
Den 26 april 1986 skedde explosionen i reaktor fyra vid Tjernobylverket och en tio dagar lång brand spred radioaktiva partiklar över stora delar av Europa. Foto: TT/AP.

Höga halter cesium i vildsvinskött

Halterna av cesium har sakta men säkert gått ned genom åren i de drabbade områdena från Uppland till Västerbotten. Visar mätningar på bland annat älgkött, insjöfisk och bär. Men Svamp har ibland fortfarande höga halter och bland vildsvin är problemet stort.

Tidningen ATL skriver att, i Heby kommun, i norra Uppland uppmättes 53 860 becquerel per kilo i en vuxen galt som dödades i maj förra året. Vilket är fem gånger högre än vad Livsmedelsverket anser är tillrådligt för konsumtion.

I dag finns det fortfarande en zon på tre mil runt Tjernobyl som är stängd för boende och jordbruk. Det arrangeras turistresor till Tjernobyl och den evakuerade staden Pripjat.

Den sista av Tjernobyls fyra reaktorer togs ur drift 2000.

Fakta: Tjernobylolyckan

• Tjernobylolyckan hände den 26 april 1986 i kärnkraftverket Tjernobyl norr om Kiev i Ukraina (dåvarande Sovjetunionen).
• Flera explosioner inträffade och delar av reaktorbyggnaden totalförstördes. • Radioaktiva ämnen, främst cesium och jod spreds över stora delar av Europa.
• Inom en månad hade minst 30 personer dött av strålskador. Mer är 100 000 personer fick evakueras från omgivningen och ytterligare flera 100 000 personer mottog stråldoser långt över det normala.
• I Sverige upptäcktes den förhöjda radioaktiviteten först vid Forsmarksverket på morgonen den 28 april 1986.
• Sedan påvisades radioaktivt nedfall på flera håll i Sverige, främst i delar av Norrland. I delar av Gävleborg tillsammans med Uppsala, Västerbotten, Västernorrland och Västmanlands län kom det högsta nedfallet av radioaktiva ämnen.
• Av det radioaktiva nedfallet återstår i dag i huvudsak radioaktivt cesium-137. Detta medför inskränkningar i användningen av till exempel bär, svamp och renkött.

Källa: TT, NE och länsstyrelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV