Radar · Miljö

Rekordhöga halter av växthusgaser

En färsk rapport bekräftar att halterna av växthusgaser i atmosfären ökar rekordartat.

Koncentrationen av koldioxid och andra gaser i atmosfären fortsätter att öka och nådde nya rekordnivåer under 2020. Det framgår av Meteorologiska världsorganisationens senaste rapport vars innehåll trappar upp nödläget inför klimattoppmötet Cop26.

Den årliga ökningstakten av utsläpp av växthusgaser fortsätter att ligga över det senaste decenniets genomsnitt. Rapporten Green house bulletin från Meteorologiska världsorganisationen (WMO) konstaterar att koncentrationen av koldioxid i atmosfären ligger 149 procent över de förindustriella nivåerna, det vill säga före 1750. Motsvarande siffra för metangas är 262 procent och för lustgas 123 procent.

Koldioxid står för den största delen av uppvärmningen. Även om utsläppen stryps snabbt kommer de nu observerade nivåerna att ligga oförändrade i atmosfären i decennier, och effekterna i form av stigande temperaturer, extrem hetta och skyfall, smältande isar och försurning av haven tycks bli svåra att undvika för den överskådliga framtiden.

Rapporten varnar också för att naturens förmåga att fungera som kolsänka samtidigt riskerar att försvagas, exempelvis på grund av högre yttemperaturer i haven.

Högre växel krävs

Den tillfälliga minskningen av utsläpp under pandemins nedstängningar visade sig inte ha några långvariga effekter, och rapporten ”förmedlar ett skarpt och vetenskapligt budskap till klimatförhandlarna vid Cop26”, säger professor Petteri Taalas, generalsekreterare för WMO, i ett pressmeddelande. Klimattoppmötet inleds på söndag och enligt Taalas hotar ökningarna möjligheten att uppnå målen i Parisavtalet:

– Många länder sätter nu koldioxidneutrala mål och man hoppas att Cop26 kommer att resultera i en dramatisk ökning av åtagandena. Vi måste omvandla vårt engagemang till handling som faktiskt påverkar gaserna som orsakar klimatförändringarna. Vi måste se över våra industri-, energi- och transportsystem och hela vårt sätt att leva. De nödvändiga förändringarna är ekonomiskt överkomliga och tekniskt möjliga. Det finns ingen tid att förlora.

Läs mer: 

Sex risker med att låta naturen lösa klimatkrisen

Lyckligt slut eller domedag – vad säger forskarna om klimatkrisen

Varningen – Cop26 kan göra Parisavtalet till ett luftslott

Klimatsatsningar äts upp av subventioner