Radar · Mänskliga rättigheter

Italien: mer resurser för att skydda våldsutsatta kvinnor

Var tredje dag mördas en kvinna i Italien.

Den 25 november är det internationella dagen mot våld mot kvinnor. I Italien, där en kvinna mördas var tredje dag, lovar regeringen nu att tillsätta mer pengar för arbetet med att stötta kvinnor som vill lämna en våldsam relation.

I Italien har premiärminister Mario Draghi utlovat mer resurser för insatser som ska stötta de kvinnor som önskar lämna en våldsam relation, och som då behöver bostad och en tryggad ekonomi för att kunna göra detta, rapporterar tidningen Fempers.

Det är bra att det avsätts resurser till detta, men det är långt ifrån tillräckligt, säger Elisa Ercoli, ordförande för kvinnorättsorganisationen Differenza donna i Rom till Fempers:

– Det råder stor brist på skyddade boenden för kvinnor i landet. Italien har en täckning som motsvarar 1 procent av vad EU har satt som standard. Det saknas dessutom helt finansiering för andra typer av boenden för kvinnor som lämnar våldsamma relationer. Det finns heller inte resurser att skydda kvinnor som lever under hot, för att de ska kunna gå till arbetet och lämna sina barn på förskola och skolan.

Behövs större samhällsengagemang

Hon konstaterar att det utöver detta också behövs ett större och mer långsiktigt samhällsengagemang, då det hänger ihop med djupt rotade patriarkala strukturer. Hon får medhåll från Fabio Roia, vice ordförande för domstolen i Milano och medlem av Observatoriet av våld mot kvinnor.

–  Vi ser en ökning av unga förövare bland män mellan 18 och 35 år. De är den patriarkala kulturens barn. Vi måste föra in ämnet i klassrummen, säger han till dagstidningen Repubblica, enligt Fempers.

Men det behövs också en kompetenshöjning bland de som i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor, menar han.

– Det behövs mer kompetens bland personal som möter dessa kvinnor för att de inte ska fortsätta bli missförstådda och skuldbelagda när de söker hjälp och gör försök att bryta sig loss från det våld som i värsta fall leder till döden, säger han till Fempers.