Glöd · Syrepanelen

Panelen – om hemlöshet i Sverige och världen

En trottoar i Westminster i London som sovplats.

Många miljoner människor i världen och tiotusentals i Sverige har ingenstans att bo. Vad tycker du att man borde göra åt situationen?

Rätten till bostad är en mänsklig rättighet, därför är varje dag ett misslyckande när människor inte har tak över huvudet. I denna text tänkte jag lyfta det lyckade projektet Bostad först, som innebär att människor som lever i hemlöshet får en egen bostad och efter det får hjälpinsatser för att hantera de problem som den hemlösa har. I dag är det ett fåtal kommuner i Sverige som använder sig av Bostad först, trots att många länder vittnar om ett lyckat koncept. Vi i Grön ungdom driver på för att Sverige ska införa en nationell strategi för hemlöshetsarbetet med Bostad först som grund.

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

Framtidsjorden är ett nätverk av lokala miljöorganisationer som finns i stora delar av Latinamerika, i Indien, Sri Lanka och Sverige. Hos våra partner skapas hemlöshet av klimatförändringar och naturresurskonflikter:

• I Amazonas och Anderna tvingas människor från sina hem pga exploaterande industri.

• Vattenbrist orsakad av kollapsande glaciärer och förändrad monsun förstör landsbygden i Indien.

• Bönder och urfolk i Sverige blir sällan bostadslösa, men rådande politik tvingar dem kapa sina rötter.

För att stoppa detta behövs omställning av det globala livsmedelssystemet och #nomoreemptypromises för klimaträttvisa.

Jan Strömdahl, 84 år, ordförande, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Rätten till bostad är en mänsklig rättighet och FN har till och med utsett en speciell rapportör för att bevaka frågan, Leilani Farha. Ansvaret är i grunden nationellt men problemet är att alla stater utom möjligen Kuba struntar i att prioritera denna rättighet. 

Tove Ahlström, 43 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

Antalet hemlösa i Sverige ökar, andelen barn och personer med utländsk bakgrund växer och andelen kvinnor har mer än fördubblats – våld i nära relationer är en bidragande faktor. Allt fler tillhör gruppen strukturellt hemlösa, som snabbt växer i antal. Till skillnad från gruppen socialt hemlösa har de inga sociala problem som försvårar för dem att ta hand om en bostad. I stället är de offer för bostadsbristens Sverige, där ett hem inte är en självklarhet, utan något man tävlar om i tuff konkurrens. 

Ami Hedenborg, 51 år, pressansvarig, Amnesty

Vi kan aldrig på allvar komma till rätta med hemlösheten om vi inte ser den för vad det är: en kränkning av en av de mest grundläggande rättigheterna, rätten till bostad. En bostad är inte en nyttighet eller vara som andra, utan helt central för att vi ska kunna tillgodogöra oss andra rättigheter och leva som fullvärdiga medborgare i samhället. Bostad först-modellen har denna rättighetsbaserade utgångspunkt, och modellen har visat sig både socialt och ekonomiskt hållbar. Sverige behöver en nationell hemlöshetsstrategi med avstamp i just Bostad-först-modellen.

Anna Stenvinkel, 52 år, generalsekreterare, Forum Civ

Jag tog hjälp av vår medlem Arkitekter utan gränser, som menar att: Städerna lockar med arbetstillfällen och inflyttning till städerna fortsätter. I vissa städer innehas 90 procent av stadens yta av 10 procent av befolkningen vilket gör att en stor del av befolkningen bor trångt och undermåligt i informella stadsdelar. Boende i informella områden saknar rättigheter och är utsatta – de lever i kortsiktiga lösningar och i otrygghet inför framtiden. En lösning är att ge invånarna en formell kontroll över sitt boende  och en möjlighet att påverka sin närmiljö så att detta motverkas och bidra till att även dessa områden får en mer hållbar utveckling. Det informella kan ersättas av det formella, steg för steg  i samråd med de berörda.

Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

Hemlösheten är en skamfläck för Sverige som måste rättas till. Först och främst måste det byggas mer och billigare. Sverige har överlåtit byggandet till marknaden och resultatet är katastrofalt. Vidare behövs olika system som Bostad först för personer med psykisk/beroendeproblematik byggas ut.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV