Energi · På gång

På gång

Journalisten Mina Dennert föreläser i dag om riskerna och problemen med desinformation i sociala medier.

25/3 Studieförbundet NBV med flera bjuder in till en digital föreläsning med journalisten Mina Dennert, grundare av I am here international. Deltagarna får en djupare förståelse för riskerna och problemen med den desinformation som sprids på sociala medier och lär sig skillnaden på åsikter och fakta, journalistik och propaganda, samt vikten av källkritik och faktagranskning. Vad är en trovärdig källa? Hur hittar du källor till faktagranskad information?

Vit melankoli – en analys av en nation i kris

25/3 Blå stället i Göteborg välkomnar till en digital föreläsning med forskarna Tobias Hübinette och Catrin Lundström, om det melankoliska tillstånd som de menar att Sverige befinner sig i, som en följd av förlusten av både det homogena Sverige och det solidariska Sverige.

AW med forskare: Det korrupta Sverige?

25/3 Pustervik i Göteborg sänder ett digitalt samtal med forskare. Trots att Sverige fortsätter att vara ett av världens minst korrupta länder, uppmärksammas allt fler fall som riskerar att skada förtroendet för stat, myndigheter, kommuner och företag. Hur ser korruptionen i Sverige ut över tid? Vilka konsekvenser kan en ökad korruption få på sikt?

Barnen som blev kvar när pappa dödat mamma

25/3 Sedan år 2000 har 254 barn förlorat sin mamma för att pappa eller styvpappa dödat henne. Flera av barnen hade efter mordet fortfarande pappa som vårdnadshavare. Unizon bjuder in till en digital konferens som fokuserar på barnen som lever vidare efter att det värsta har hänt.

Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige

25/3 SNS arrangerar digitalt seminarium om Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige. Rapporten kommenteras av partisekreterarna Lena Rådström Baastad (S) och Gunnar Strömmer (M).

Fri hyressättning i nyproduktion – ökar det verkligen byggandet?

25/3 Sveriges Allmännytta arrangerar ett digitalt kunskapsseminarium om fri hyressättning i nyproduktion. Rapport om effekterna på nyproduktionen om fri hyressättning införs presenteras.

Klimatpolitiska rådet om regeringens politik

25/3 Klimatpolitiska rådet arrangerar digitalt seminarium där den årliga granskning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen presenteras. Rapporten innehåller en bedömning av hur Sverige ligger till för att klara klimatomställningen samt rekommendationer till regeringen. Årets rapport fokuserar särskilt på krispolitiken under pandemin år 2020.

Minne av slaveriets offer

25/3 Denna dag uppmärksammas Internationella dagen till minne av slaveriets offer.

Ekocid och rättvis omställning

26/3 End Ecocide Sweden med flera arrangerar ett webbinarium om hur en lag mot allvarliga miljöbrott och storskalig exploatering av naturen, kan förändra spelplanen och få företag att ta ansvar – för sina anställda, för de lokalsamhällen där de verkar och för vår miljö.

Lansering: En ny klimatagenda för Sverige

26/3 Tankesmedjan Global utmanings projekt Klimatagendan presenterar digitalt en ny helhetsbild av Sveriges väg till nettonollutsläpp. Klimatmålen finns inom räckhåll om vi prioriterar rätt i brytpunkten vi står i just nu. Programmet erbjuder samtal mellan forskare och politiker.

Två år med nya djurskyddslagen – politikens roll för djuren

26/3 För nästan precis två år sedan, den 1 april 2019, trädde Sveriges nya djurskyddslag i kraft. Under ett webbinarium arrangerat av Djurens rätt diskuteras vilken roll politiken har för djurvälfärden och vad Jordbruksverkets djurskyddsstrategi betyder i praktiken.

Digital temadag om flickors rättigheter

26/3 FN-förbundet välkomnar till en digitala temadag om flickors rättigheter. Varje dag diskrimineras flickor världen över och utsätts för våld i olika former. Under den här digitala temadagen får man veta mer om hur FN:s befolkningsfond, UNFPA, arbetar för att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien och hur Sverige arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Trans fest Stockholm

27–28/3 Organisationen Trans fest Stockolm och Trans creative arrangerar en digital festival för transpersoner. På schemat står workshops, föredrag, uppträdanden, filmvisning och chill.

Slut på dödandet av fiskar

27/3 I dag uppmärksammas kampanjdagen World day for end of fishing.

Val i Bulgarien

28/3 I dag är det parlamentsval i Bulgarien.

29–30/3 Biståndskonferens om Syrien

EU arrangerar digital biståndskonferens om Syrien.

Amnesty talks: Covid-19 och äldres rättigheter

31/3 Amnesty talks arrangerar ett digitalt seminarium om fyra rapporter som tar upp kränkningar av rättigheter på äldreboenden under covid-19-pandemin i olika europeiska länder, bland annat i Belgien, Italien, Spanien och Storbritannien. Representanter för Amnesty i de fyra länderna diskuterar rapporternas slutsatser. Slutsatser som är av stor relevans även för Sverige.

Handlingsplan för ekologisk produktion

31/3 EU-kommissionen presenterar handlingsplan för ekologisk produktion.

Transpersoners synliggörande

31/3 I dag uppmärksammas Transgender day of visibility.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV