Radar · Inrikes

Andelen behöriga lärare i grundskolan ökar

´För många elever har fortfarande obehöriga lärare, trots förbättringen, anser Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör.

Efter en flerårig negativ trend ökar nu andelen behöriga lärare i grundskolan något. Men i fristående skolor är fortfarande nästan 40 procent av lärarna obehöriga.

– Vi vet hur viktigt det är med bra utbildade lärare om eleverna ska klara skolan. Varje liten positiv förändring får man vara glad åt, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

– Sedan får vi vara fortsatt bekymrade över att så många elever inte har utbildade legitimerade lärare. Så det finns ingen anledning att inte jobba fortsatt med det här som ett prioriterat område, säger han.

För läsåret 2020/21 är andelen lärare i grundskolan med behörig legitimation i minst ett av sina undervisningsämnen 70,9 procent, visar ny statistik från Skolverket.

Liten förbättring

Ökningen från fjolårets 70,1 procent är liten, men det är ändå ett trendbrott. Andelen behöriga lärare har minskat kontinuerligt i grundskolan under flera år, 2015/16 var det 72,7 procent.

”Det här är mycket glädjande siffror. Regeringen har satsat på flera sätt för att Sverige ska få fler utbildade lärare, till exempel genom höjda lärarlöner och mer personal som kan avlasta lärarna”, skriver utbildningsminister Anna Ekström (S) i en kommentar till TT.

Den tidigare minskningen i lärarbehörighet har delvis berott på att barnkullarna blir större och ett generellt ökat utbildningsbehov som inte utbildningstakten av lärare kunnat hålla takt med, säger Peter Fredriksson.

– Vi har fler lärare än tidigare, det är viktigt att komma ihåg. Men när utbildningsbehovet ökar, växer också behovet av lärare, och när det sker samtidigt som antalet barn och ungdomar ökar får vi en lärarbrist.

Varför andelen behöriga lärare nu ökar har han inget svar på, men han hoppas att det beror på att läraryrkets attraktivitet har ökat.

Stora skillnader

Likt tidigare är lärarbehörigheten generellt högre i kommunala skolor än i fristående skolor, och för friskolorna fortsätter andelen behöriga lärare i grundskolan att minska. 2020/21 var andelen 62,1 procent, att jämföra med 72,2 för kommunala skolor.

”Det är bekymmersamt att fristående skolor har en så mycket lägre andel utbildade lärare. Alla elever i svensk skola ska få möta lärare med rätt behörighet, oavsett i vilken skola de går”, säger Anna Ekström.

Också Peter Fredriksson understryker att det är en viktig fråga att följa – precis som frågan om lärarbehörighet på skolor i socioekonomiskt utsatta områden.

– Vi vet att det är betydligt högre andel legitimerade lärare i mer resursstarka områden, men vi vill ju att andelen behöriga ökar i områden där elever har det tuffare.

Andel behöriga lärare i grundskolan (procent)

Skolform                       2016/17    2017/18    2018/19    2019/20    2020/21

Grundskola, totalt            71,4           71,4           70,5             70,1           70.9

Kommunal grundskola     72,6           72,4           71,5             71,2           72,2

Fristående grundskola     62,3           63,4           63,1              62,5           62,1
Källa: TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV