Radar · Morgonkollen

Sjuksköterskor slår i övertidstaket redan nu

Övertidstimmarna är många för sjuksköterskor på flera sjukhus där covidpatienter vårdas.

Sjuksköterskor överskrider gränsen för övertid på flera håll i landet. För att de ska kunna jobba mer ansöker sjukhus om avsteg från arbetstidslagen.

På Södersjukhuset i Stockholm har arbetsgivaren ansökt om avsteg från arbetstidslagen för att mellan tio och 15 medarbetare ska kunna jobba mer än maxgränsen för allmän övertid på 200 timmar per år, enligt Vårdförbundets skyddsombud Lotta Dickman.

Det är mer än en hel sommarsemester. Vanligtvis hanterar Vårdförbundet på Södersjukhuset så många överträdelser först mot årets slut. I år slår många alltså i taket redan nu.

När vårdköerna växer för att planerad vård skjutits upp väntar ett arbete som är svårt att se slutet på för personalen på avdelningar som kirurgi och ortopedi.

Biter ihop

– Man får ont i magen när man tänker på det, säger Lotta Dickman.

TT har frågat ordföranden för Vårdförbundet i alla regioner om överträdelser av arbetstidslagen.

I Västra Götaland misstänker facket att arbetsgivaren gör överträdelser utan deras vetskap.

– Medlemmarna är så uttröttade att de inte protesterar utan biter ihop och jobbar – både i solidaritet med sina kollegor och för patienternas skull, säger Anne Karin Höglund, avdelningsordförande.

Enligt Västra Götalandsregionen rör det sig om tio sjuksköterskor som har jobbat mer än 200 timmar övertid hittills i år. Under pandemin har övertidsuttaget varit högt för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i de värst belastade delarna: Intensivvård, operation och anestesi. Även biomedicinska analytiker är hårt belastade.

Nödfallsövertid

I Dalarna är sju medarbetare redan nu uppe i 200 timmar övertid och där har facket valt att inte godkänna att de jobbar mer övertid i nuläget. Normalt är det inte så många ansökningar så här tidigt på året.

I Gävleborg jobbar facket aktivt för att följa på övertidsuttaget som ligger på en mycket hög nivå. 2020 rörde det sig om övertidstimmar motsvarande 68 heltidstjänster. Just nu har arbetsgivare ansökt om en överträdelse.

Västerbotten har inga siffror för 2021 än, men arbetsgivaren har gjort ansökningar om att flera medarbetare ska få jobba mer än 200 timmar övertid. Förra året jobbade 74 av Vårdförbundets medlemmar mer än 200 timmar övertid.

I Örebro hanterar man också ansökningar om avsteg just nu. 2020 hade regionen fler avsteg än ett vanligt år.

I Norrbotten saknas siffror, men vårdförbundets bild är att avsteg förekommer utan deras kännedom.

Brist före pandemin

I Skåne ser man inga fall. Sörmland har inte heller några fall av överträdelse. Regionen har valt att fördela ut övertidstimmarna mer jämnt bland personalen för att undvika att vissa individer slits ut.

I region Stockholm ser man att arbetsgivaren använder sig av så kallad nödfallsövertid, en kategori i arbetstidslagen som inte kräver en ansökan för att överskridna högsta antal timmar.

Alla fackliga avdelningsordföranden är eniga om att den svåra situationen är ett resultat av bristen på specialistutbildade sjuksköterskor redan före pandemin och att arbetsförhållanden och lön måste förbättras för att attrahera fler till ett ofta slitsamt yrke.

Fakta: Övertid i arbetstidslagen

Allmän övertid får tas ut när det finns särskilt behov. Högst 48 timmar per arbetstagare under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Men högst 200 timmar under ett år.

Extra övertid får tas ut om det finns särskilda skäl. Totalt som mest 150 timmar per år. De läggs på de 200 timmarna allmän övertid, till totalt 350 timmar per år.

Nödfallsövertid får tas ut vid natur- eller olyckshändelse eller liknande som vållat avbrott, eller riskerar avbrott, i verksamheten som kan orsaka fara för liv, hälsa eller egendom. Ingen tidsgräns finns.

Källa: Arbetsmiljöverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV