Radar · Inrikes

Expertgrupp: Sverige inte redo att öppna upp

Stockholmare njöt av vårvärmen i maj 2020 – med eller utan social distansering.

Det räcker inte med vaccinationerna. Enorma utmaningar kvarstår för att stävja Sveriges smittspridning, enligt Kungliga Vetenskapsakademiens expertgrupp som uppmanar till fortsatta samhällsrestriktioner.

Folkhälsomyndigheten har föreslagit flera större lättnader i dagens restriktioner från den 1 juni, bland annat höjda publiktak för arrangemang inom- och utomhus samt öppna marknader och nöjesparker. Men det är alltför tidigt, slår Vetenskapsakademien fast i en ny rapport.

– Det hade varit bra att vänta tills midsommar, åtminstone med stora folksamlingar. Man hade velat se att kurvan fortsätter nedåt – det vore så otroligt synd om man släpper upp för tidigt och det blir ett bakslag, säger Gunilla Karlsson Hedestam, vaccinimmunolog vid Karolinska Institutet och ledamot av akademin.

Så länge smittspridningen är hög bör de samhälleliga restriktionerna fortgå, menar expertgruppen. Enligt rapporten är Sveriges vaccinationstakt ännu inte tillräckligt hög för att släppa på fysisk distansering och andra restriktioner som minskar smittorisken.

– Så länge man inte fått båda doserna har man heller inte ett fullgott skydd, så det vore väldigt bra om man inte släpper på restriktionerna förrän så många som möjligt fått sina två doser, säger Karlsson Hedestam.

Gradvis återgång

I rapporten uppmanas särskilt äldre och sköra att vara försiktiga. På grund av de nya virusmutationerna och det globala smittoläget bör dock samtliga vara extra vaksamma under en lång tid framöver. Kungliga Vetenskapsakademien vill poängtera att coronaviruset utgör ett globalt problem.

– Det är viktigt att alla förstår att det här är en pandemi som även pågår utanför vårt eget land. Har man förväntningen att allt snart är över kanske man lurar sig själv lite grann – på många håll i världen är det långt ifrån över, säger Gunilla Karlsson Hedestam.

Så länge den globala smittspridningen är hög behövs fortsatta sociala åtgärder, skriver expertgruppen i sin rapport.

TT: Det låter som att det kan röra sig om år?

– Det kommer alltid att vara en gradvis återgång. Vi vill uppmana människor till tålamod och till att lyfta blicken. Även vi hoppas så klart att livet snart kan återgå till det normala, men det är en dynamisk process där man måste hålla koll på omvärlden och inkludera rapporter om nya virusvarianter i ekvationerna.

Munskydd "fantastiskt"

Om samhället öppnar upp redan den 1 juni uppmanar Gunilla Karlsson Hedestam till medvetenhet och eftertanke hos den enskilde.

– Det är viktigt att man som privatperson är försiktig, undviker folksamlingar och inte till exempel pressar sig in i butiker som är fulla med folk – åtminstone inte förrän man har fått sina två doser. Jag tycker också att munskydd är fantastiskt, särskilt när det nu finns mer och mer evidens för att viruset kan cirkulera runt inomhus.

I rapporten framhålls även vikten av förbättrad beredskap för kommande pandemier. Det handlar bland annat om ökat internationellt samarbete och långsiktiga satsningar på forskning och expertis, säger Gunilla Karlsson Hedestam.

– Den här typen av pandemi kommer kanske bli allt mer vanligt förekommande. Vi behöver tänka framåt och vara förberedda.

Fakta: Föreslagna restriktioner från 1 juni

Från och med den 1 juni föreslås följande gälla:
• Nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar börjar att gälla. För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser höjs taket till 50 deltagare. För arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser är begränsningen fortsatt åtta deltagare.
• För arrangemang utomhus med anvisade sittplatser höjs antalet till 500 deltagare. För arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser höjs taket till 100 personer.
• Särskilda regler för idrott och tävlingsarrangemang utomhus, exempelvis motionslopp, införs och innebär att deltagarantalet höjs till 150 deltagare.
• Folkhälsomyndigheten kommer ha möjlighet att besluta om sänkta deltagartak regionalt.
• Marknader och nöjesparker kan öppna, men med krav på smittskyddsåtgärder.
• Lägerverksamheter för barn och ungdomar tillåts i mindre skala.
• Samtidigt föreslås restauranger få hålla öppet till klockan 22.30, med alkoholservering tillåten till klockan 22.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV