Radar · Djurrätt

Sillen plågas till döds – nu ska lidandet studeras

Danska fiskares branschorganisation har tagit initiativ till ett forskningsprojekt som ska undersöka vad fiskar utsätts för när de fiskas upp.

Att sillen lider när den fiskas upp står klart. Men nu ska sillarnas dödskamp utforskas i detalj – med förhoppningen att skapa mindre plågsamma fiskemetoder.

För ett år sedan bidrog Syre med dålig stämning när vi berättade om lidandet som sillen fått uppleva innan den serveras miljontals midsommarfirande svenskar. Vissa dör på vägen upp, under svår stress. Andra kvävs på däck eller fryser ihjäl i stora tankar. Men kunskapen är ofullständig om vad som fiskarna faktiskt upplever när de fiskas upp. Det vill zoologen Albin Gräns nu råda bot på – i samarbete med den danska fiskeindustrin.

När sommaren övergår i höst kliver Albin Gräns ombord på ett danskt fiskefartyg. Under en eller två veckors tid kommer han och en biologistudent undersöka hur sillar mår när de fiskas upp.

– En första fråga är hur fiskarna mår när de kommer upp i fiskebåten, i vilken utsträckning de är friska, skadade eller döda, säger Albin Gräns.

Sämre att dö på vägen upp

Det kan ligga nära till hands att det mest skonsamma för fiskarna vore att dö redan i trålen, innan de pumpas ner i de stora resovartankar där de annars kvävs eller kyls till döds. Men då bortser man från de stora påfrestningar fiskarna utsätts för i trålen.

– Att fiskarna dör på vägen upp tror jag är ännu sämre. Fiskar kläms och skadas i trålen eller dör av ren utmattning, säger Albin Gräns.

För att minska fiskarnas lidande skulle kombinationen av en skonsam fiskemetod och en snabb avlivningsmetod på båten vara bäst, tror han. Att minska lidandet under infångandet kan vara den enklare nöten att knäcka, enligt Albin Gräns. Här finns det nämligen ett gemensamt intresse mellan djurvälfärd och fiskebolagens kassakistor.

– Ingen fiskare vill få upp en massa död fisk, de vill att den ska vara så färsk och fin som möjligt.

Samma intresse för att ta fram en snabb och effektiv avlivningsmetod har inte funnits eftersom det inte finns något djurskydd som kräver detta och att en fisk snabbt kan bli dålig efter det att den dör, konstaterar Albin Gräns.

– Eftersom det ekonomiska värdet av varje enskild individ är så litet är det också i praktiken omöjligt att utveckla en avlivningsmetod som kräver individuell hantering, det kommer behöva ske på massor av fiskar samtidigt, säger Albin Gräns.

Skära av halsen hjälper inte

Den metod som inte sällan används av människor som fiskar på sin fritid – att skära halsen av fiskarna – är ingen lösning. Om man gör det utsätter man fisken för ytterligare lidande.

– Det är inte som med däggdjur att de direkt förlorar medvetandet om de förlorar blodflödet till hjärnan. En fisk kan överleva i flera minuter kanske timmar med en avskuren hals.

Forskningsprojektet som Albin Gräns deltar i har kommit till stånd på initiativ från den danska branschorganisationen för pelagiska fiskare tillsammans med Dyrenes beskyttelse som är Danmarks största djurskyddsförening. Men han bestämmer själv hur han utför studien och kommunicerar resultaten, understryker han.

– Det är inskrivet i avtalet att de inte lägger sig i vilka analyser vi gör eller hur vi presenterar resultaten. Jag tror att de inser att vi kommer att visa på stora brister i djurvälfärden. Men de bristerna hoppas vi kunna hitta lösningar på.

Läs mer:

Etolog om midsommarsillen: ”Kvävs på däck”