Radar · Integritet

EU-parlamentet stöder aborträtten – ”rött skynke för högerkonservativa”

”Det är också en stark signal till alla de som kämpar i Polen, Malta och andra länder att vi backar er i kampen för att kvinnors rättigheter ska respekteras fullt ut”, säger Malin Björk.

EU-parlamentet röstade i går för en resolution om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), där bland annat aborträtten ingår. ”Detta är en viktig uppmaning till framförallt medlemsländerna att fortsätta arbetet för aborträtten, kvinnors och hbtq-personers rättigheter, säger Malin Björk (V).

Inför omröstningen den 24 juni kämpade partigrupper som ville slå vakt om aborträtten mot konservativa partigruppers egna resolutioner, där exempelvis referenser till kvinnors rätt till abort och hbtqi-personers rättigheter hade strukits.

– Den mest brännande frågan är helt klart aborträtten. Rätten till en god och lättillgänglig abortvård är ett rött skynke för många högerkonservativa krafter. Men det handlar också om hbtqi-personers rättigheter, ungas rätt till en bra sexualundervisning i skolan, att bekämpa det könsbaserade våldet och en rad andra SRHR-relaterade frågor, säger Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

Hon är en av de svenska EU-parlamentariker som gått ut och krävt att EU-parlamentet ställer sig bakom att abort ska vara lagligt, lättillgängligt och helst kostnadsfritt. Enligt henne hade ultrakonservativa krafter samlat in över 330 000 namnunderskrifter för att resolutionen skulle röstas ner.

S: ”Allvarlig tillbakagång i EU”

Även Miljöpartiet och Socialdemokraterna lobbade för resolutionen. 
EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon och Evin Incir, båda S, skriver på nyhetssajten Europaportalen: ”Det sker en allvarlig tillbakagång i EU för jämställdhet och kvinnors och flickors självklara rätt till sin egen kropp. Nu måste EU-parlamentet ta tillfället i akt och markera mot den stenåldersmentalitet som råder i många medlemsländer”.

Bakom dagens resolution låg en rapport av den kroatiska EU-parlamentarikern Fred Matić. Där lyfts sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter fram som en mänsklig rättighet och som måste garanteras alla medlemsstaters invånare utan diskriminering. I rapporten uppmanas bland annat till sexualundervisning i skolan, tillgång till preventivmedel samt laglig och säker abort.

Inför denna omröstning kom Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och Gruppen Europeiska konservativa och reformister med egna resolutioner.

– Den här texten har förhandlats mellan de politiska grupperna i över ett och ett halvt år. Ändå ville Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas partigrupper sabotera detta jämställdhetsarbete genom att lägga fram egna resolutioner där alla referenser till aborträtt och hbtq-rättigheter tagits bort. Som tur är röstades dessa resolutioner ner, men förvånansvärt många ledamöter stödde dem ändå, bland annat Sverigedemokraternas ledamöter, säger Malin Björk.

Fyrdubblade finanser på tio år

Förra veckan kom Tip of the Iceberg, som ger en bild av en omfattande abortlobby som samlar övertygande religiösa samt höger- och högerextrema aktörer över landsgränserna. Enligt denna rapport, framtagen av Europaparlamentets forum för sexuella och reproduktiva rättigheter, har olika organisationers och individers finansiering för att stoppa utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle fyrdubblats sedan 2009. De största bidragsgivarna kommer från USA, Ryssland och europeiska länder som Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien och Polen.

Vid rapportsläppet berättade Fred Matić att han inför omröstningen fått hatbrev från många av de undersökta aktörerna, enligt ett pressmeddelande.

– Till dem som hindrar oss på vägen kan jag bara säga att skyddet av mänskliga rättigheter slår högre än småaaktiga politiska intressen. Detta är det första steget för att stoppa attackerna mot kvinnors rättigheter över hela Europa och dessa meddelanden gör mig bara mer övertygad om att jag gör ett bra jobb och rätt sak, säger han.