Radar · Miljö

Sverige ansluter sig till koalition med ”höga ambitioner” för biologisk mångfald

Även om Sverige sätta höga mål för den biologiska mångfalden så har inte ett enda av de 20 Aichimålen för biologisk mångfald uppfyllts.

30 procent av jordens land- och havsyta ska skyddas, enligt koalitionen High ambition coalition for Nature and People som Sverige nu ansluter sig till. Syftet är att skydda den biologiska mångfalden. Men hittills har Sverige inte nått sina egna mål.

Drygt 60 länder är med i den globala koalition som driver på för att i högre grad skydda den biologiska mångfalden i världen när FN nu ska uppdatera det globala ramavtalet för biologisk mångfald. Målet koalitionen är bland annat att skydda 30 procent av jordens land- och havsyta samt att främja användningen av naturbaserade lösningar i klimatarbetet.

– Jag är glad att Sverige nu är med bland de länder som vill ha både ambitiösa mål för skydd av biologisk mångfald och bättre möjligheter att följa upp arbetet. Att hantera klimatkrisen och hejda förlusten av biologisk mångfald måste gå hand i hand, och det kan vi lyckas med om vi tar hjälp av naturens egna lösningar, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Konventionen om biologisk mångfald, CBD, undertecknades i Rio 1992 och vid sitt 15:e partsmöte ska nya globala mål och ett nytt strategiskt ramverk beslutas. Partsmötet skulle ha hållits redan under 2020, men har skjutits upp på grund av pandemin och kommer preliminärt att hållas i Kunming i Kina i oktober i år.

Svenska målen inte uppfyllda

Men även om svenska regeringen nu visar på en vilja att skärpa målen för den biologiska mångfalden så har arbetet hittills gått trögt. Så sent som i maj i år konstaterade en rapport från Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden att Sverige inte lyckats uppfylla ett enda av de 20 Aichimålen, delmål som slogs fast för tio år sedan inom ramen för CBD och som skulle ha varit uppfyllda senast år 2020. 

Så lite som fyra av de tjugo delmålen kunde räknas som delvis uppfyllda, konstaterade rapporten.

– När det blir skarpt läge får den biologiska mångfalden fortfarande stryka på foten. Därför krävs det tydliga krafttag, sade Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén i samband med rapportsläppet.

Läs mer om rapporten här.