Radar · Inrikes

Ny studie: Klyftorna mellan stad och land minskar för kunskapsföretag

Utbyggnaden och den kraftigt ökande användningen av internet de senaste åren har gjort att kunskapsintensiva företag kan konkurrera även från landsbygden.

Kunskapsintensiva företag fungerar bäst i storstadsregionerna. Eller? Med utbyggnaden av internet och människors allt bättre förmåga att använda det så minskar städernas försprång. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

– Det anses inom forskningen att kunskapsintensiva företag inte trivs särskilt bra på landsbygden eftersom där är svårare att hitta välutbildad arbetskraft och de befinner sig längre från stora och avancerade kund- och kunskapsmarknader. Likväl går det bra för flera av dessa företag på landsbygden. Hittills har vi dock vetat ganska lite om hur de bedriver sin verksamhet, säger samhällsgeografen Hjalti Nielsen på Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Han har jämfört åtta företag inom IT- och reklambranschen som ligger i relativt perifera områden i Småland och Norrbotten med sex företag inom samma branscher i Malmö. Resultaten visar på att de både kan konkurrera och växa snabbt.

Lättare kompensera för långa avstånd

– Nackdelen det innebär att inte ligga i storstadsområde med gott om högutbildad arbetskraft och en diversifierad kundmarknad går idag allt lättare att kompensera för. En liten och homogen lokal kundmarknad och långa avstånd till större och avancerade marknader hindrar inte längre dessa företag att växa.

Det finns lite skillnader i var företagens kunder finns. Mellan 70 och 100 procent av landsortsföretagens kunder finns utanför hemmaregionen. Motsvarande siffra för de storstadsbaserade företagen i studien låg på mellan 0–30 procent.

– Den viktigaste anledningen till landsortsföretagens framgångar är klart utbyggnaden, utvecklingen och den kraftiga ökningen i användandet av internet de sista 10–20 åren. Det har lett till att människor nu är mer kapabla och villiga att interagera och bedriva affärer via nätet än tidigare. Detta påverkar så klart alla företag oavsett var de befinner sig, men det är extremt viktigt för företag i periferin, säger Hjalti Nielsen.

Har stabilare arbetskraft

Dessutom har landsbygdsföretagen en annan konkurrensfördel: den stabila arbetskraften. Kunskapsintensiva företag i periferin har lägre personalomsättning än konkurrenterna i storstadsområden och det bidrar till att stärka företagets kompetens över tid, förutsatt att de anställda kontinuerligt vidareutbildar sig. Det stärker också långsiktiga relationer med kunder, även de som befinner sig långt ifrån hemmaregionen.

– Goda kundrelationer gör det inte bara lättare att främst interagera över nätet utan det stärker också deras rykte på kundmarknaden och leder till att de med hjälp av goda referenser får lättare att skaffa nya kunder, säger Hjalti Nielsen och fortsätter:

– Detta är mycket viktigt eftersom de företag som jag har studerat varken har tid eller resurser att marknadsföra sina tjänster via traditionella medier. De är beroende av att nya kunder tar den första kontakten, särskilt de som finns på avlägsna marknader.

Dessutom har pandemin det senaste året lett till bieffekten att många fått en kompetenshöjning i digital kommunikation, konstaterar Nielsen.

– Detta kommer högst sannolikt att få en positiv effekt för många företag. Särskilt de som ligger i perifera regioner.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV