Radar · Mänskliga rättigheter

Första nationella undersökningen om sexuellt våld i Sudan

World Food Program genomförde 2018 en undersökning om sexuellt våld och trakasserier i Sudan.

I Sudan har man gjort den första nationella undersökningen någonsin om könsbaserat våld. UNFPA och den sudanesiska regeringen står bakom undersökningen, som baseras på över 215 gruppintervjuer i 60 samhällen.

I Sudan har våldet mot kvinnor, könsbaserat våld, länge varit utbrett. Men man har inte genomfört några större, tillförlitliga undersökningar för att kartlägga vilka förövarna är och hur våldet ser ut. Med stöd av FN-organdet UNFPA har nu den sudanesiska regeringen genomfört 215 gruppintervjuer med kvinnor i 60 olika samhällen runt om i landet.

Det vanligaste könsbaserade våldet i landet är våld i hemmet och sexuellt våld. De huvudsakliga orosmolnen är fysiskt våld från män till deras fruar, bröder som misshandlar sina systrar samt att kvinnor och flickor ofta har begränsad frihet att röra sig som de önskar. Sexuellt våld utanför hemmet är ett problem framförallt för kvinnor som arbetar inom den informella sektorn utan skyddsnät och för flyktingkvinnor och de som lever som internflyktingar. Men också för funktionsvarierade personer och barn i religiösa Koranskolor. I rapporten framkommer det också att det ofta är den drabbade som anklagas för det som hänt, inte förövaren.

Undersökningen bekräftade också att tvångsäktenskap är vanligt förekommande. Majoriteten av äktenskapen i Sudan arrangeras av det omgivande samhället eller av nära anhöriga, utan att flickan som ska gifta sig involveras.

Könsstympning är vanligt förekommande, och skiftar över landet och utifrån vilken etnisk grupp en kvinna tillhör. Enligt studien finns det idag dock kännedom om både vilka konsekvenser könsstympningen kan ha och att det är olagligt, men ingreppet förekommer trots detta på många håll i Sudan.

Sedan 2020 och coronapandemin har den ekonomiska situationen i Sudan förvärrats, vilket kan leda till ännu mer våldsamheter mot kvinnor.