Radar · Migration

Minst 87 flyktingar har drunknat i Medelhavet i år

Den andra januari i år genomförde den spanska organisationen Open arms en räddningsinsats på Medelhavet.

Medelhavet har tagit minst 87 liv hittills i år. I det första och största skeppsbrottet utanför Libyens kust 2021 drunknade 43 personer. Samtidigt fortsätter ett fåtal frivilligorganisationer att rädda liv medan statliga insatser lyser med sin frånvaro.

Omkring 43 flyktingar drunknade utanför Libyens kust när båten de färdades i sjönk. Båtens motor hade slutat fungera och väderförhållandena var svåra. Båten hade lämnat kuststaden Zawya under tisdagen och var på väg mot Europa. Skeppsbrottet var det första som IOM, FN:s migrationsorganisation, rapporterades under 2021. Men det var inte det enda: under söndagen rapporterades 17 personer till ha drunknat utanför Libyen. Totalt har minst 87 personer mist livet i Medelhavet hittills i år.

Tio personer överlevde årets första skeppsbrott och kunde räddas i land av den lokala kustbevakningen i den libyska staden Zawya. De överlevande kom bland annat från Elfenbenskusten, Nigeria, Ghana och Gambia. Enligt de som överlevde var alla som drunknade män från västafrikanska länder. Västafrika, som många av de som flyr via Libyen kommer ifrån, är starkt påverkat av klimatkrisen och enligt FN en region som klassas som en ”hotspot” i sammanhanget. 

Förhållandena för flyktingar i Libyen är mycket svåra. Många frihetsberövas godtyckligt och tortyr är vanligt förekommande. Att dödsfallen i Medelhavet, den dödligaste migrationsrutten i världen, fortsätter är ett tecken på att statligt ledda livräddningsinsatser behövs i Medelhavet, skriver IOM i ett pressmeddelande.

Frivilliga fortsätter räddar liv

De senaste åren har frivilligorganisationer stått för livräddningsinsatserna – och samtidigt motarbetats av länder som Malta och Italien, som inte vill att fler flyktingar ska komma dit. EU har varit avvaktande i frågan och det har varit få medlemsstater som erbjudit sig att ta emot de flyktingar som räddas.

De första veckorna av 2021 fanns det inte en enda båt till havs som räddade liv, rapporterar frivilligorgansiationen SOS Mediterranee. Flera fartyg genomförde livräddningsinsatser kring jul och nyår och deras besättningar satt sedan i karantän alternativt byttes ut. SOS Mediterranee, som har fartyget Ocean Viking tillsammans med Läkare utan gränser, lämnade hamnen i Marseilles den 11 januari. 

I flera olika insatser räddade de sedan totalt 374 människor från fyra olika gummibåtar i sjönöd.

”Bland de 374 överlevande ombord på Ocean Viking finns 21 bäbisar och 35 barn. 131 ensamkommande barn. 2 gravida kvinnor. De måste omedelbart få stiga av på en säker plats”, skrev SOS Mediterranee på Twitter i lördags.

Förhållandena ombord på båten blev snabbt svåra. Många var sjösjuka. Lättnaden var därför stor då Italien under söndagen gav Ocean viking tillstånd att lägga till i Augusta på Sicilien. 

Samtidigt förbereder sig den spanska organisationen Open arms inför nästa insats i Barcelona, efter att ha varit i karantän efter att ha räddat 265 människor under nyårshelgen.

Radar · Inrikes

Bakslag för målsägande i Lundin-rättegång

Demonstranter och advokater anländer till Stockholms tingsrätt i samband med att rättegången om medhjälp till grovt folkrättsbrott inleddes den 5 september.

Brottsoffer i Lundin Oil-målet har begärt skadestånd på 110 miljoner kronor. Nu slår domstolen fast att de inte kan få sina anspråk prövade i den pågående rättegången.
– Det blir i praktiken omöjligt för dem att få rättvisa, säger Ebony Wade på Civil Rights Defenders.

Sveriges genom tiderna största rättegång pågår sedan i september i Stockholms tingsrätt. Där står Ian Lundin och Alex Schneiter, tidigare företrädare för Lundin Oil, numera Orrön Energy, åtalade för medhjälp till grova krigsbrott i Sudan åren 1999–2003.

Enligt åtalet kände de båda bolagstopparna till att landets militär, understödd av regimtrogna miliser, mördade och fördrev människor för att skapa förutsättningar för bolagets oljeprospektering i södra Sudan, numera Sydsudan.

I målet finns 32 målsägare, civila offer för militärens övergrepp, som lämnat in anspråk på sammanlagt 110 miljoner kronor i skadestånd. Men nyligen beslutade Stockholms tingsrätt att de inte längre kan få sina anspråk prövade inom ramen för rättegången.

Kom in för sent

Anledningen är enligt domstolen att anspråken, som lämnades in tre veckor innan rättegångsstart, är vagt formulerade och kom in för sent – trots att målsägarbiträdena sagt att de skulle vara färdigställda i slutet av 2022. I fem fall saknas fullmakt från målsäganden, varför domstolen i de fallen inte anser sig kunna handlägga anspråken.

”Med hänsyn till det som nu har sagts måste det anses vara målsägandena själva – genom målsägarbiträdena – som har föranlett den uppkomna situationen”, skriver domstolen i beslutet.

Beskedet innebär att frågan om skadestånd avskiljs från brottmålet och ska prövas som separata tvistemål.

”Bakslag för brottsoffren”

– Det här gör det betydligt svårare och i praktiken nästan omöjligt för dem att få upprättelse och få sin sak prövad i domstol, säger Ebony Wade, jurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

– Från ett människorättsperspektiv är det här ett stort bakslag för brottsoffren.

Att skadeståndsanspråken ska prövas som separata tvistemål innebär att de målsägande – fördrivna sudanesiska bybor – om de förlorar tvingas betala Lundins och Schneiters rättegångskostnader.

Eftersom de inte är svenska medborgare är de dessutom skyldiga att på förhand ställa säkerhet för rättegångskostnaderna i tings- och hovrätt, som av Lundintopparnas försvar uppskattats till 500 000 kronor per tvistemål, för att överhuvudtaget få sin sak prövad.

– Man kan ställa sig frågan om det är rimligt att en målsägande, som är den som är utsatt för brott, ska stå för sådana kostnader. Det krävs väldigt mycket resurser och de här målsägandena har sannolikt inte de resurserna. Därför blir det i praktiken omöjligt att få rättvisa, säger Ebony Wade.

TT söker målsägandebiträdena Thomas Bodström och Anders Sjögren.

Ian Lundin och Alex Schneiter nekar till brott.Radar · Politik

Extra satsning på Västra Götalands folkhögskolor

Det rödgröna styret i Västra Götalandsregionen bidrar med 10 miljoner kronor till regionens folkhögskolor ”för att säkra regionens kompetensförsörjning och minska utanförskapet”.

Bakgrunden är Tidöregeringens neddragningar på folkhögskolor i statsbudgeten, som enligt regionledningen slår hårt mot folkhögskolornas arbete för kompetensförsörjning och minskat utanförskap. Ett arbete som det rödgröna styret vill säkerställa genom tillskottet som beslutades av regionfullmäktige i en tilläggsbudget på tisdagen.

– Vi behöver undersköterskor som bemannar vården och vi behöver se till att regionen tar sin del av ansvaret med att minska utanförskap och öka sysselsättningen. Nu säkerställer vi att den kompetensutvecklingen kan fortsätta, säger Louise Åsenfors (S), vice ordförande miljö- och regionalutvecklingsnämnden, i ett pressmeddelande.

Mats Pilhem (V) är ordförande för Styrelsen för folkhögskolorna och välkomnar beskedet:

– Det är riktigt illa att vår SD-ledda regering visar ett sådant förakt för kunskap att man skär ner på folkbildningen. Västra Götalandsregionens rödgröna ledning ser allvaret i situationen och satsar för att regionens sex folkhögskolor även i framtiden ska kunna erbjuda bra och varierade utbildningar.

Radar · Mänskliga rättigheter

Växande hat mot feminister globalt

Över hälften av kvinnorättsaktivisterna i den nya rapporten uppger att deras egna regeringar som står bakom hot och trakasserier – ofta understödda av anti-genusaktörer.

Var fjärde kvinnorättsförsvarare i världen har dödshotats. Tre av fyra utsätts för hat och hot, en ökning jämfört med 2021 då motsvarande siffra var tre av fem, enligt Kvinna till kvinnas nya rapport ”The state of women human rights defenders 2023”.

Rapporten publicerades på onsdagen och visar att den anti-genusrörelse som under flera år vuxit sig stark globalt även nått Sverige.

”Centralt i denna rörelses världsuppfattning är att feminism, kvinnors rättigheter och hbtq-personers rättigheter är ett hot mot ett säkert och tryggt samhälle byggt på traditionella värderingar”, konstaterar Kvinna till kvinna i ett pressmeddelande.

Rapporten bygger på en enkät där 458 kvinnorätts- och hbtqi-rättsaktivister i 67 konfliktdrabbade länder fått beskriva om och i så fall hur de upplever att deras möjligheter att arbeta begränsas.

I enkäten svarar drygt 75 procent att de utsätts för hat och hot. När Kvinna till kvinna gjorde motsvarande kartläggning 2021 var siffran cirka 60 procent. Den här gången är det också fler som rapporterar att deras familjer dras in i hoten och trakasserierna.

– Vi har sett en negativ utveckling under flera år nu vad gäller kvinnorätts- och hbtqi-aktivisters säkerhet, men årets kartläggning visar en skrämmande ökning. 3 av 4 aktivister säger att de tar emot hot och hat för sitt engagemang, säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till kvinna, som nu ser att de argument som används globalt av antigenus-rörelsen även hörs i den svenska debatten.

Det innebär att även svenska feminister och hbtq-rättsaktivister är mer utsatta för orkestrerat hat och hot än tidigare, något som enligt Kvinna till kvinna bekräftas av forskare. Som exempel nämns att hbtqi-rörelsen påstås syssla med ”politisk indoktrinering” genom sagostunder med dragqueens och pridefestivaler, och att barn måste skyddas från detta. En retorik som alltså känns igen från den internationella arenan.

– Över hälften av de tillfrågade aktivisterna, 58 procent, säger dessutom att det är deras egna regeringar som står bakom hot och trakasserier – ofta understödda av anti-genusaktörer, säger Petra Tötterman Andorff.

Det är nära en fördubbling jämfört med 2021, och en utveckling som enligt Kvinna till kvinna inte syns i Sverige.