Radar · Mänskliga rättigheter

Futuristiska sovkapslar ska skydda hemlösa mot kylan

Hemlösa i Tyskland kan snart få ytterligare en möjlighet till värme och tak över huvudet nattetid, utöver de traditionella härbärgena.

Ett nytt projekt tänkt att hjälpa hemlösa i Tyskland har precis initierats i staden Ulm. Det handlar om sovkapslar som ska erbjuda dräglig nattvila och skydd mot väder och vind. Projektet har just påbörjat en testperiod.

Futuristiska sovkapslar i stål och trä, med plats för två personer – det kan bli verklighet i Tyskland. I staden Ulm, drygt 12 mil väster om München, pågår just nu ett pilotprojekt där sovkapslar har placerats ut i parker och på andra platser, något som den brittiska dagstidningen The Independent har rapporterat om.

Sovkapslarna är femkantiga och ser ut som små avlånga stugor. De är värmeisolerade och konstruerade för att stå emot kyla, vind och fukt samt utrustade med ett ventilationssystem för att säkra cirkulation av frisk luft.

Utöver det är sovkapslarna försedda med solpaneler och anslutna till ett radionätverk. Det innebär alltså att alla, även dem utan mobiltelefon, ges möjlighet till kommunikation, exempelvis om en olycka skulle inträffa.

En prototyp av sovkapslarna som byggs i trä och stål
En prototyp av sovkapslarna som byggs i trä och stål. Pressbild. Foto: Ulmer nest

Hemlösas integritet värnas

Sovkapslarna går under namnet Ulmer nest och är framtagna av de två relativt nystartade tyska företagen Bootschaft och Widerstand und Söhne, samt av IT-specialisten Florian Geiselhart. Tillsammans har de erfarenhet inom design, utveckling av användarvänlig hård- och mjukvara, automation, med mera.

Sovkapslarna kommer inte vara kameraövervakade, understryker företagen. Däremot är dörrarna försedda med en sensor som skickar en signal till socialtjänsten när en sovkapsel används. Med det kan socialtjänsten planera för kontroller och för städning.

De mest utsatta i fokus

Sovkapslarna riktar sig framförallt till de personer som av olika anledningar inte söker sig till härbärgen. På den hemsida som skapats för Ulmer nest skriver företagen att det kan röra sig om personer med särskilda fysiska eller psykologiska besvär, papperslösa eller personer som helt enkelt inte vill skiljas från sin hund.

Frågor har dock väckts om hur företagen ska säkerställa att sovkapslarna inte används av personer som de inte är avsedda för. Företagen har svarat med att regelbundna kontroller kommer att krävas samt att sovkapslarna hålls låsta dagtid eller om vädret går över en viss temperatur. Samtidigt menar företagen att det är oundvikligt att sovkapslarna kommer att missbrukas av andra.

”I slutändan finns det ingen garanti. Vi tar medvetet risken att enstaka andra gäster kommer utnyttja den låga tröskel som krävs för att kunna stötta de som är i verkligt behov av hjälp”, skriver företagen på sin hemsida.

En prototyp av en sovkapsel visas upp i tyska staden Ulm
En prototyp av en sovkapsel visas upp i tyska staden Ulm. Pressbild. Foto: Ulmer nest

Kan bli rikstäckande

Att sovkapslarna genomgår en testperiod just nu är ingen slump. Företagen ville få ut testkapslarna under den tid på året då nätterna är som kallast, för att se hur de står sig emot de riktigt låga temperaturerna.

Om sovkapslarna klarar kylan kan de, enligt artikeln i The Independent, placeras ut i städer runt omkring i hela Tyskland.

Företagen understryker att sovkapslarna inte ska ses som ett fullvärdigt alternativ till traditionella härbärgen, utan som ”en sista utväg”.