Radar · Politik

Dramatisk minskning av antalet skyddsombud: ”Vågar kanske inte”

Skyddsombud har rätt att avbryta arbete som riskerar anställdas hälsa.

LO har 12 000 färre skyddsombud än för åtta år sedan. Arbetsmiljöexperten Maria Steinberg varnar för katastrofala konsekvenser för anställdas hälsa.

Sedan 2012 har LO:s skyddsombud minskat med nästan en femtedel, enligt en enkät som tidningen Arbetet gjort. Cyrene Martinsson Waern, ombudsman för arbetsmiljöfrågor på LO, tror att en orsak är att allt fler har otrygga anställningsformer.

– Om man jobbar timmar vågar man kanske inte säga ifrån om arbetsmiljön och definitivt inte ta på sig ett uppdrag av rädsla för att inte bli inringd, säger hon till Arbetet.

I en enkät som LO gjorde 2016 svarade 12 procent av de tillfrågade skyddsombuden att de mottagit hot och 32 procent att de hindrats att utföra sitt uppdrag.

På alla arbetsplatser med minst fem anställda ska det finnas skyddsombud, enligt arbetsmiljölagen. Där det saknas lokala skyddsombud företräds de anställda av regionala skyddsombud. Ett skyddsombud har rätt att begära åtgärder för en bättre arbetsmiljö och avbryta arbete som riskerar anställdas hälsa. Det gäller både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Att skyddsombuden blir färre riskerar i förlängningen att få svåra konsekvenser, inte bara för de anställda, enligt arbetsmiljöexperten Maria Steinberg.

– Minskat antal skyddsombud leder till att färre kan driva arbetsmiljöfrågorna. Blir det sämre arbetsmiljö så leder det till sämre hälsa och fler sjukskrivningar. Och då kommer vi belasta sjukvården och sjuk- och arbetsskadeförsäkringar. Det är en katastrof för hela samhället, säger hon till Arbetet.