Radar · Integritet

Piratpartiet: Behövs alternativ till Bank-id

Piratpartiets ledare Katarina Stensson vill se statliga alternativ till Bank-id.

Bank-id är den vanligaste tjänsten för att legitimera sig till myndighetssidor, vårdtjänster och annat. I samband med överbelastningsattacken i veckan uttalade MSB att det är ”olyckligt att vi använder oss av samma tjänst” och även Piratpartiet är kritiskt till att ha en tjänst.

Men att Bank-id drabbas av överbelastning gör inte samhället sårbart för it-attacker, enligt Johan Turell, senior analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Det är olyckligt för samhället i stort att vi i så stor utsträckning använder oss av en och samma tjänst. Sedan betyder inte det att Bank-id i sig är en dålig tjänst, tvärtom fungerar det alldeles utmärkt. Men i nuläget nyttjar många i princip bara Bank-id och då uppstår det problem när tjänsten slutar fungera, säger han till Sveriges Television.

Det finns andra legitimeringstjänster och han säger att det är upp till myndigheter, företag och organisationer att använda dem.

Bank-id är störst inom e-legitimation i Sverige och förvaltas av Finansiell id-teknik bid, som ägs av flera svenska banker. 2020 godkändes Bank-id för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation av Myndigheten för digital förvaltning.

Enligt Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet, är ett problem att vara beroende av en aktör.

– Ett annat problem är att det är en kommersiell leverantör. Det borde finnas en bredd av aktörer och ett tydligt alternativ med en statlig tjänst för e-legitimering, säger hon.

Hon jämför med att vid fysiskt identifiering finns statliga utförare och hänvisar till att sedan 1990-talet har det funnits en diskussion om statlig e-legitimation.

– Problemet är att Sverige inte har en systematisk digitaliseringspolitik, och det har saknas strategier för övergången till en digitaliserad offentlig sektor. Många länder har kommit betydligt längre än Sverige på detta område, säger Katarina Stensson.