Radar · Migration

Flyktingar på Lesbos riskerar blyförgiftning

Flyktingar på Lesbos bor på mark som tidigare varit en skjutbana.

På den grekiska ön Lesbos bor flera tusentals flyktingar på mark som brukade vara en skjutbana. De riskerar nu blyförgiftning då marken har förhöjda halter av bly, enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch. Samtidigt hävdar den grekiska regeringen att de vidtagit åtgärder och att det inte finns några hälsorisker.

Moria brann ner har det ersatts av ett nytt, enligt många, ännu värre läger. Dessutom hotas flyktingarna av blyförgiftning – för det nya lägret ligger på mark som tidigare var en skjutbana. Människorättsorganisationen Human Rights Watch menar att den grekiska regeringen omedelbart måste ta ansvar och sluta tona ned de risker flyktingarna utsätts för.

I september brann lägret Moria på ön Lesbos ner och nära 13 000 människor blev hemlösa. Medan ett par tusen flyktingar flyttades till fastlandet, och en del evakuerades till andra europeiska länder, blev nästan 7000 människor kvar i det nya lägret. Det nya lägret, som kallas både Mavrovouni eller Kara Tepe, ligger precis vid vattenbrynet där det finns mycket lite skydd mot regn och blåst. Dessutom har 21 000 kvadratmeter av den mark som lägret ligger på varit en militär skjutbana. Från 1926 fram till i september 2020 har det varit vad platsen använts till. Marken har enligt människorättsgrupper förhöjda halter av bly – något som inte hindrat den grekiska regeringen från att placera tusentals flyktingar, inklusive många barn, här.

Förhöjda halter av bly i blodet kan bland annat skada hjärt- och kärlsystemet, fertiliteten, nervsystemet och de kognitiva funktionerna. Barn är exakta känsliga för bly och tar lättare skada av förhöjda halter av metallen.

Enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) tonar den grekiska regeringen ned de risker som flyktingarna utsätts för genom att placeras på i Kara Tepe.  Den tyska tidningen Deutsche Welle uppmärksammade nyligen de katastrofala förhållandena i lägret. Det är inte bara blyförgiftning som är ett problem, utan även råttor, snö, brist på mat och vatten, för att nämna några anledningar. Samtidigt nekas medier tillträde till lägret och flyktingarna själva är de enda som kan rapportera inifrån. På instagramkontot Now_you_see_me_moria finns bilder från Kara Tepe.

Måste varna de boende

HRW har flera gånger ifrågasatt valet av plats som flyktingarna placerats på efter branden i Moria. I november skrev organisationen och frågade Notis Mitarachi, Greklands migrationsminister, om risken för förhöjda halter av bly. Han svarade utan att presentera några bevis som styrkte det hela, trots att det innan flyktingarna flyttades till platsen inte gjordes någon provtagning, enligt Manos Logothetis, chef för flyktingmottagande i Grekland.

Efter påtryckningar om mer transparens släppte regeringen till slut resultatet av tolv prover i januari. I Grekland får det vara 500 milligram bly per kilo jord i bostadsområden. I prover tagna på den gamla skjutbanan visade ett av proverna att det fanns 2 233 milligram per kilo.

– Provtagning av marken och transparens är oerhört viktigt och det går i rätt riktning. Med det sagt är vi djupt oroade över att regeringen underminerar denna transparens genom att förvränga vad resultaten visar, och de varnar inte de boende och hjälparbetare i lägret för de risker som kan finnas, säger Belkis Wille, kris- och konfliktforskare på HRW, till The Guardian.

Belkis Wille menar också att EU-kommissionen måste agera. EU har gett Grekland stora summor pengar för att bygga upp det nya, tillfälliga lägret.

– Innan man tar fler prover är det omöjligt för de som arbetar och bor i Mavrovouni att veta om de utsätts för en risk eller inte. Det här borde vara en viktig fråga att reda ut både för EU-kommissionen och de grekiska myndigheterna, säger hon.

Gravida utsätts för risk

Enligt de grekiska myndigheterna kom provet som visade 2 233 milligram bly per kilo från en ”administrativ” zon för hjälparbetare och inte från ett område där flyktingar bor. Åtgärder för att mildra halterna av bly och riskerna för förgiftning ska också ha vidtagits. Bland annat så ska man ha lagt på mer jord på marken. Enligt myndigheterna finns det ingen signifikant risk för blyförgiftning i lägret, skriver The Guardian.

HRW håller inte med de grekiska myndigheterna om det. De boende rör sig, liksom hjälparbetare, i de områden som hade värden långt över de som är godkända i resten av Grekland. Flyktingarna i lägret måste också informeras om de hälsorisker som förhöjda halter av bly i marken kan föra med sig. Barn leker också runt om i hela lägret – inklusive på de områden som brukade vara en skjutbana. I Grekland är de tillåtna halterna av bly på lekplatser 100 milligram per kilo, poängterar organisationen.

Just nu bor 118 gravid kvinnor och 2552 barn enligt officiella siffror från de grekiska myndigheterna. Minst en gravid hjälparbetare jobbar också i lägret.