Radar · Politik

Många nominerade till nya myndighet för mänskliga rättigheter

Amanda Jackson, ledamot av Svenska Röda Korsets styrelse och tidigare ordförande på svenska Amnesty är en av alla de 57 personer som nominerats till styrelsen för Institutet för Mänskliga rättigheter.

Percy Bratt, Amanda Jackson, Frida Johansson Metso och Ulrika Westerlund är några av alla de 57 personer som nominerats till styrelsen för den nya myndigheten, Institutet för Mänskliga rättigheter, visar en sammanställning som Dagens Arena gjort.

Arbetet med den nya myndigheten, Institutet för Mänskliga rättigheter, målsättningen är i full gång. Institutet ska vara på plats den 1 januari 2022 och nu pågår arbetet med att få ihop en styrelse för myndigheten.

Hittills har 57 personer nominerats, visar en undersökning som Dagens Arena gjort. Men för att bli nominerad har Regeringskansliet satt upp en del kriterier för vilka som kan bli nominerade, förutom att personen ska ha tillfrågats och vara intresserad.

Några av kriterierna är att styrelseledamöterna som ska sitta i styrelsen för myndigheten ska ha goda kunskaper och erfarenhet inom verksamhetsområdena: ”det civila samhället”, ”rättsväsendet och advokatverksamhet” eller ”forskning och högskoleutbildning”.

Regeringen vill ha två ledamöter i styrelsen från vart och ett de tre verksamhetsområdena.

Enligt Dagens Arena är främst högskoleinstitutioner, fackförbund och intresseorganisationer som skickat in nomineringar, och regeringen ska under hösten utse sju styrelseledamöter.

Den nya myndigheten ska placeras i Lund. Budgeten för institutet bedöms komma ligga runt 50 miljoner kronor om året.

Dagens Arena har hela listan över vilka som blivit nominerade.

Fakta: Institut för mänskliga rättigheter

Institutets uppgift blir att främja, undersöka och rapportera om arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå.
Detta ska den nya bland annat göra myndigheten göra:
– undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs
– lämna förslag till regeringen om åtgärder för att säkerställa rättigheterna
– ha kontakter och samarbete med internationella organisationer
– främja utbildning, forskning och kompetensutveckling
– främja information och öka medvetenheten om de mänskliga rättigheterna.