Radar · Mänskliga rättigheter

Kliniker vädjar till HD om Texas abortlag

Aborträttighetsförespåkare demonstrerar utanför HD-domaren Justice Brett Kavanaughs bostad i måndags.

Fler försök görs för att omkullkasta Texas hårda abortlag. Abortkliniker vill att Högsta domstolen pausar lagen under tiden som den granskas rättsligt.

Abortkliniker i Texas vädjar till USA:s Högsta domstol att omedelbart stoppa delstatens stränga abortlag på grund av ”den stora skada som förbudet orsakar”, skriver Reuters.

Flera rättsprocesser pågår, bland annat har justitiedepartementet stämt Texas, och Högsta domstolen brukar inte gärna vilja ta upp ett ärende innan lägre instanser har sagt sitt.

Men det är just precis det som abortklinikerna nu vill att Högsta domstolen ska göra. Skadan som lagen orsakar gör att den måste pausas medan det utreds huruvida den håller sig inom konstitutionens ramar eller inte, anser abortklinikerna.

"Kris"

Domstolen, som har konservativ majoritet, valde redan i samband med att lagen trädde i kraft vid månadsskiftet att inte agera på en nödhemställan om att stoppa den. Omröstningen blev jämnast möjliga, fem–fyra, och abortklinikerna vill att de nio domarna tar ställning i frågan igen.

”Texas befinner sig i kris,” skriver abortklinikerna i sin framställan till domstolen, enligt Reuters.

Sedan abortlagen trädde i kraft tvingas gravida resa tiotals mil till andra delstater för att göra abort, vilket har ökat riskerna för kvinnorna och förlängt köerna hos granndelstaternas kliniker, skriver de.

Gäller från månadsskiftet

De nya reglerna började gälla den 1 september och innebär i princip ett förbud mot alla aborter efter sjätte graviditetsveckan, en tidpunkt då många kvinnor inte ens vet om att de är gravida. Lagen ger också privatpersoner möjlighet att anmäla och stämma utförare av aborter.

Abortförespråkare i USA är oroliga över att lagen ska undergräva rätten till fri abort som fastslogs i fallet Roe mot Wade i Högsta domstolen för snart 50 år sedan. President Joe Biden har sagt att han tänker göra allt för att utmana abortlagen och skydda abortklinikerna.