Radar · Politik

Klart: Straffrabatt för unga slopas

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson meddelar att straffrabatten för unga ska slopas.

Regeringen går vidare med förslaget om slopad straffrabatt för unga.
Ett längre fängelsestraff behövs i de här fallen, säger justitieminister Morgan Johansson.

Den slopade straffrabatten gäller 18-20-åringar som begår allvarlig brottslighet där ministern menar att det behövs längre fängelsestraff för att kunna bryta den kriminella livsstilen.

–Ett av argumenten är att vi sett en utveckling på senare år där människor i de här åldersgrupperna kan vara indragna i betydligt grövre brott än vad man sett tidigare, säger justitieminister Morgan Johansson på en pressträff.

Ungdomsreduktionen föreslås tas bort för alla brott som har minimistraff på minst ett års fängelse.

Vård för unga

Det omfattar bland annat mord, rån, våldtäkt, grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott.

TT: Tror du att det här kan få en avskräckande effekt för unga brottslingar?

– Jag tror att det kommer att ha det. En del kommer att tänka till. Men den viktigaste effekten är att vi får längre tid att jobba med de här ungdomarna i Kriminalvården.

När det gäller längre strafftider för 15-17-åringar som begår grova brott menar Morgan Johansson att man där främst ska använda sig av sociala insatser enligt LSU (lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård).

– Vi kommer att göra en översyn av LSU både vad gäller att förlänga vårdtiderna och få till en bättre eftervård, säger han och tillägger:

– Man kan i dag döma dem till fängelse om det finns synnerliga skäl men jag tycker att huvudinriktningen ska vara att döma dem till LSU.

Sprida Sluta skjut

Regeringen har även beslutat att ge Brottsförebyggande rådet (Brå), polisen och Kriminalvården ett särskilt uppdrag att sprida strategin bakom ”Sluta skjut”, som använts i Malmö för att minska antalet skjutningar, i landet.
För det anslås 10 miljoner kronor 2022 och 12 miljoner kronor för 2023.
Man vill även förstärka och utveckla stödet för de som vill hoppa av från kriminell verksamhet, så kallad avhopparverksamhet. Särskild samordnare blir Stefan Strömberg.

Arbetet ska ske i samarbete med polisen, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen och för detta avsätts 15 miljoner kronor.

Fakta: Slopad ungdomsrabatt

TT
Regeringen vill slopa straff­reduktionen för 18-20-åringar slopas om brottet har ett minimi­straff på fängelse i ett år eller mer, exempelvis rån, grov miss­handel, våld­täkt och grovt vapen­brott.
Straffrabatten ska även avskaffas för brott som i det enskilda fallet är så allvarligt att det bör straffas med fängelse i minst ett år, även om brottets minimi­straff är lägre.
Det ska inte krävas starkare skäl än normalt för att döma en ung myndig person till fängelse. Även livstids fängelse ska kunna dömas ut.
Förslagen är en del av regeringens 34-punkts­program mot gäng­kriminali­teten.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2022.
Källa: Justitiedepartementet