Radar · Politik

C: Miljöorganisationer ska inte få överklaga skyddsjakt av varg

Centern vill stoppa miljöorganisationers rätt att överklaga beslut om skyddsjakt på varg.

Centerpartiet anser att miljöorganisationer inte ska ha rätt att överklaga beslut om skyddsjakt av varg.

Såväl EU-domstolen som Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att miljöorganisationer har rätt att lagligt pröva om EU-direktiv uppfylls på nationell nivå.

EU:s art- och habitatdirektiv listar arter och naturtyper som är av intresse att bevara i medlemsländerna. Vargen ingår i detta skyddsintresse.

Därför kan bland andra miljöorganisationer i dag överklaga länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på varg, om man anser att det står i strid med EU-direktivet.

Inte överklaga

Detta vill Centerpartiet ändra på.

Personer och organisationer som inte direkt berörs av ett beslut om skyddsjakt på varg, bör inte få rätt att överklaga sådana beslut, anser Centerpartiet.

Centerstämman som inleddes på torsdagen biföll partistyrelsens förslag att den så kallade Århuskonventionen, som också är en del av EU:s rättsordning, ska förändras så att personer och organisationer som inte direkt berörs av ett skyddsjaktbeslut inte heller ska kunna överklaga sådana beslut.

Minskad vargstam

Stämman instämde också i ”intentionerna” i ett förslag som innebär att vargstammen som ett första etappmål ska begränsas till 170 vargar men att det långsiktiga målet ska vara maximalt 150 vargar.

Stämman beslutade också att en ny jaktlagsutredning ska tillsättas. Den ska syfta till ett modernt och enkelt regelverk som möter en bred acceptans och där skadorna för jord- och skogsbruket viltolyckor minskar.

Centerpartiet ska också aktivt verka för att flytta ut det industriella fisket till 12- milsgränsen och gynna det småskaliga kustnära yrkesfisket.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV