Radar · Inrikes

Många svenskar utan luktsinne – köar för hjälp

Med hjälp av "pennor" med olika dofter testar sjuksköterskan Li Nyman patienternas luktsinne.

Ungefär 300 000 svenskar beräknas ha nedsatt luktsinne efter covid-19. Men i Sverige finns bara två lukt- och smakmottagningar. Mottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har varit öppen i några veckor men redan står hundratals patienter i kö.

I Lund har det funnits en smak- och luktmottagning i flera år. Under coronapandemin har trycket varit hårt.

– Vi får patienter från hela Sverige. Jag får privata brev hem till mig och blir kontaktad från alla håll, berättar Charlotte Cervin-Hoberg, biomedicinsk analytiker inom öron-näsa-hals.

Mottagningen i Huddinge är en välkommen avlastning för den i Lund. Den öppnade i september och redan står hundratals i kö för att få komma dit.

Infektioner, skalltrauman, neurologiska sjukdomar och ålder kan också påverka luktsinnet, men covidpatienterna är i majoritet.

– Det finns ett stort behov och efter covid har det helt slagit i taket, säger Li Nyman som är sjuksköterska på mottagningen.

Patienter på luktmottagningen har fått remiss från sin vårdcentral eller en öron-, näsa-, halsläkare. Det som väntar dem är en mängd olika tester.

Tidskrävande undersökning

Undersökningen kräver inga stora och dyra maskiner, utrustningen ryms på en liten rullvagn. Men den är tidskrävande. Lukttestet tar runt 45 minuter och med samtal och övriga tester blir besöken runt en och en halv timme. Li Nyman uppskattar att en sköterska hinner med fyra patienter om dagen.

– För oss som har ett fungerande luktsinne är det ansträngande att sitta med olika dofter i flera timmar.

Med ett luftflödestest kan man se om det finns några hinder, som polyper, som gör att patienten har svårt att få in luft, vilket påverkar luktsinnet.

Rader med färgglada ”pennor” används för att testa luktsinnet. Testet är indelat i tre delar, förklarar Li Nyman.

– Ett är ett tröskeltest där man får känna olika koncentrationer av en och samma doft för att se hur svaga dofter man kan uppfatta.

I de andra ska man ska urskilja en doft som inte passar ihop med två andra och identifiera en doft utifrån fyra olika alternativ. Tillsammans ger de ett mått på hur luktsinnet fungerar.

Till det kommer smaktest och ett så kallat retronasalt test. Den retronasala doften finns i svalget, mellan mun- och näshåla. När vi äter frigörs doftmolekyler som sprids upp i näshålan.

– Många som upplever att de har problem med smaksinnet har egentligen problem med luktsinnet, säger Li Nyman.

Sjuksköterskan Li Nyman på öron-näsa-hals-mottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
Sjuksköterskan Li Nyman på öron-näsa-hals-mottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Foto: Anders Wiklund/TT

Luktträning hjälper

Det finns ingen mirakelmedicin för den som förlorat luktsinnet. Den hjälp man kan ge är framför allt luktträning.

– Det enda vi har evidens för är att luktträningen ger effekt, säger Charlotte Cervin-Hoberg på mottagningen i Lund.

Li Nyman jämför luktträningen med sjukgymnastik.

– Man måste göra det morgon och kväll och under en längre tid för att få effekt. Förbättringen kommer inte över en natt.

Luktträning fungerar både för dem med nedsatt luktsinne eller förvrängt luktsinne, så kallad parosmi. Li Nyman tipsar om att se lukten framför sig. Även om vi inte känner doften av kaffe eller nyvässad blyertspenna vet vi någonstans hur det ska lukta.

– Vi har ett sådant minne för dofter, efter ett tag börjar det koppla rätt igen.
Hennes uppfattning är att patienterna är medvetna om att det kommer att ta lång tid innan de blir bra.

Charlotte Cervin-Hoberg håller med.

– Det finns ingen quick fix och det finns inga läkemedel, men bara att någon bryr sig och tar hand om dem betyder jättemycket.

Boel Holm/TT

Fakta: Nedsatt luktsinne

Det finns olika typer av luktnedsättningar. Anosmi innebär att man helt förlorat luktsinnet och hyposmi innebär att man har nedsatt förmåga att känna lukter. Parosmi är en förvrängning av luktsinnet så att saker som tidigare luktat gott upplevs ha en obehaglig doft.
Mellan 50 och 70 procent av personer med konstaterad covid-19 har minskad förmåga att känna lukter. De allra flesta återfår luktsinnet efter några veckor, men en del får bestående besvär. Om man inte återfått luktsinnet efter två, tre månader bör man söka läkare.
Källa: Perceptual Neuroscience Lab