Radar · Migration

HRW: Människor behandlas ”som pingisbollar”

På vänster sida syns nyligen övergivna migrantläger vid Kuznice, på gränsen mellan Belarus och Polen.

I iskallt väder har utsatta människor tvingats fram och tillbaka ”som pingisbollar”, enligt Human Rights Watch (HRW). En ny rapport fastslår att migranter på gränsen mellan Belarus och Polen har utsatts för kränkningar av deras mänskliga rättigheter. Båda länderna får hård kritik.

HRW var på plats på båda sidorna gränsen i oktober 2021 och genomförde då djupgående intervjuer med 19 migranter, som vittnar om allvarliga övertramp.

I en 26-sidig rapport dokumenteras hur migranter har tryckts tillbaka, ibland med våld, av polska gränsvakter trots att de vädjat om att få asyl. På den belarusiska sidan vittnas det om en frekvent våldsanvändning av de belarusiska gränsvakterna, samt omänsklig och förnedrande behandling av migranterna.

”Även om det var Belarus som skapade den här situationen, utan någon hänsyn för vilka konsekvenser det skulle ha för de här människorna, bär även Polen en del av ansvaret för det stora lidandet på gränsen”, säger Lydia Gall, senior utredare för Europa och Centralasien vid HRW.

13 döda

Åtminstone 13 personer, inklusive en ettåring från Syrien, har mist livet på grund av omständigheterna vid gränskaoset, skriver HRW.

”Män, kvinnor och barn har skickats fram och tillbaka på gränsen som pingisbollar i dagar eller veckor, trots det iskalla vädret och trots att de var i desperat behov av stöd”, fortsätter Lydia Gall.

Människor fick i vissa fall klara sig flera dagar, till och med veckor, utan mat och vatten, enligt rapporten. Polska gränsvakter anklagas också för att ha separerat familjer, vilket polska myndigheter nekar till.

En 35-årig man från Kongo-Kinshasa som hade rest till Belarus med sin fru och sina tre barn – alla under sju år – vittnade för HRW om att han trycktes tillbaka två gånger vid den polska gränsen.

”De (gränsvakterna) sa: ’Det finns ingen asyl eller något annat här, åk tillbaka dit ni kom från!’. Sedan tog de med oss i skåpbilar till den neutrala zonen i Belarus”, berättade mannen.

EU-kritik

Sedan i augusti har tusentals människor rest till Belarus med löften om en väg in i EU, enligt organisationen.

Belarus hantering av migranterna skulle i vissa fall potentiellt kunna likställas med tortyr, skriver HRW, och landet manas att omedelbart att upphöra med sådana övergrepp.

Man anklagar även Polen för att ha brutit mot landets och EU:s lagar när man, enligt rapporterna, nekade migranter asyl. Det är något som EU-kommissionen borde ha riktat tydligare kritik mot, enligt HRW.