Radar · Politik

Hoppar MP av kan det bli ny omröstning

Hoppar Miljöpartiet av regeringen kan det tvinga fram en ny statsministeromröstning.

Om Miljöpartiet väljer att lämna regeringen krävs sannolikt en ny statsministeromröstning. ”Så är det om man ska tolka förarbetena till grundlagen”, säger KU:s vice ordförande Hans Ekström (S) till TT.

Det finns ingenting i grundlagen som stadgar att en statsminister måste begära sitt entledigande vid en regeringsombildning. Men enligt experter TT talat med så är det praxis.

Den uppfattningen delas av KU:s socialdemokratiske vice ordförande Hans Ekström. Han anser att Magdalena Andersson måste begära sitt entledigande som statsminister, om Miljöpartiet väljer att lämna regeringen.

Annat underlag

– Ja. Annars har talmannen lagt fram ett förslag på ett underlag som inte är korrekt och riksdagen har röstat efter något som inte är det utfallet, säger han.

Regeringsformens bestämmelser är kortfattade, men när de ska tolkas, så går man till förarbetena till grundlagen.

Riksdagen ska enligt dem inte bara ta ställning till vem som ska bli statsminister utan även den partimässiga sammansättningen i den regering som statsministern avser att bilda.

Ny misstroendeförklaring

Om de parlamentariska förutsättningarna som förelåg vid statsministeromröstningen förändras, anses det rimligt att riksdagen på nytt prövar frågan om regeringsbildningen.

Formellt finns det inget som tvingar Magdalena Andersson att göra detta. Skulle hon välja att inte göra det och bryta mot den praxis som anses råda, så återstår bara för oppositionen att begära en misstroendeförklaring mot henne.

Talmannen föreslog i måndags Magdalena Andersson som statsminister ”som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV