Radar · Utrikes

Barnarbetet ökar i spåren av pandemin

 dYtterligare nio miljoner barn i världen riskerar att tvingas börja jobba under nästa år på grund av en ökande fattigdom i spåren av pandemin.

Uppskattningsvis 160 miljoner barn i världen tvingas arbeta. Det är en siffra som enligt experter riskerar att stiga med flera miljoner på grund av en ökande fattigdom i spåren av coronakrisen.

– Inget är så brutalt som när ett barns drömmar grusas. Vi bör känna ett moraliskt ansvar för att barnens drömmar ska kunna uppfyllas, säger den indiska aktivisten Kailash Satyarthi, som tilldelades Nobels fredspris 2014 för sina insatser mot barnarbete.

FN har utlyst 2021 till ett år då kampen mot barnarbete ska intensifieras.
Samtidigt varnar experter för att utvecklingen snarare är på väg åt fel håll.

Hälften av de 160 miljoner barn som tvingas arbeta är bara mellan fem och elva år, och det är inom den gruppen som ökningen nu sker. Om inte rätt åtgärder sätts in varnar FN för att det sammanlagda antalet barnarbetare under nästa år kan komma att uppgå till nästan 170 miljoner.

Många miljontals barn arbetar under farliga förhållanden och dessa barn löper dessutom en ökad risk att drabbas av människohandel.

En majoritet av barnen arbetar inom jordbruksindustrin. FN:s jordbruksprogram FAO har som mål att få bort detta utnyttjande av barn till 2025. FAO-chefen Qu Dongyu betonar dock att för att uppnå detta krävs det att alla aktörer inom jordbruket genomför effektiva åtgärder.

Närmare 70 procent av de arbetande barnen återfinns inom jordbruket, följt av tjänstesektorn och inom industrin. Barnarbete är vanligare bland pojkar än flickor, men det är skillnader som enligt experter försvinner när man även lyfter in det obetalda hemarbete som många flickor får utföra.

I Afrika söder om Sahara har barnarbetet ökat kraftigt under de senaste åren, enligt en gemensam rapport från FN-organen Unicef och ILO som kom tidigare i år. Det hänger samman med befolkningstillväxten, återkommande kriser, extrem fattigdom och bristande sociala skyddsnät.

Att ytterligare nästan nio miljoner barn kan tvingas börja arbeta fram till slutet av 2022 beror på den ökande fattigdomen i spåren av pandemin, enligt Unicef och ILO. Samtidigt finns det enligt FN-organen en risk för att den siffran kommer att stiga kraftigt – om inte de sociala skyddsnäten  stärks.

FN varnar för att framgångarna i kampen mot barnarbetet nu har avstannat för första gången på 20 år – därmed har den trend som innebar att antalet barnarbetare minskade med närmare 94 miljoner fram till 2016 brutits.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV