Radar · Inrikes

50 år och uppåt näst på tur för tredje dos

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) håller pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens Karin Tegmark Wisell.

Regeringen har fattat flera beslut för att möta ett eventuellt värre pandemiläge i Sverige. Det handlar främst om vaccinpass och extra medel för att snabbt vaccinera alla som är 18 år eller äldre med en tredje dos.

– Regeringen ser allvarligt på utvecklingen i omvärlden, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff.

Regeringen har nu fattat beslut som möjliggör vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 deltagare, som träder i kraft den 1 december. Beslutet har förankrats i riksdagen, enligt Hallengren.

Beslutet ligger i linje med det förslag som FHM lämnade under tisdagen.

– Beslutet ger arrangörer av exempelvis kultur- och idrottsevenemang möjligheter att upprätthålla sina verksamheter under hösten och vintern, säger Amanda Lind (MP), kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, om beslutet om vaccinpassen.

TT: Är restriktionerna tillräckliga med bakgrund av att smittspridningen ökar?

– I dagsläget är det den bedömningen vi gör. Vi har en förhållandevis låg smittspridning, säger Amanda Lind.

Få inlagda

Samtidigt är även inläggningarna av covidpatienter inom sjukhusvården relativt låga i Sverige, tillägger hon.

Lind hänvisar också till att det därtill finns allmänna råd att förhålla sig till gällande exempelvis att hålla avstånd.

TT: Varför är det viktigt att ha vaccinationsbevis på nattklubb och bio, men inte på restauranger?

– Det är för att Folkhälsomyndigheten inkommit med hemställan för just de verksamheterna. Vi har gett Folkhälsomyndigheten uppdraget att ge förslag på ytterligare smittskyddsåtgärder som kan införas. Vi analyserar om fler verksamheter kan omfattas.

Nytt uppdrag

Folkhälsomyndigheten får ett nytt uppdrag i två delar. Det gäller dels ett uppdrag att ta fram underlag till regeringen för eventuellt införande av ytterligare smittskyddsåtgärder.

– Syftet är att ha beredskap för ett eventuellt försämrat läge, säger Hallengren på pressträffen.

Myndighetens omvärldsbevakning och det epidemiologiska läget för covid-19 i Sverige ska vara utgångspunkt i arbetet, enligt regeringen, och underlaget ska redovisas senast tisdag nästa vecka.

– Vi har gett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att återkomma om vilka smittskyddsåtgärder som kan bli aktuella, säger Amanda Lind till TT.

– Vi är beredda att ta till ytterligare åtgärder om det behövs, och det är viktigt att verksamheter också vet vad som gäller.

Vilka konkreta åtgärder som i så fall kan bli aktuella ska Folkhälsomyndigheten återkomma om nästa vecka, enligt Lind.

Den andra delen är att FHM ska ta fram redogörelser för vilka bedömningar som ska ligga till grund för att avveckla de smittskyddsåtgärder som eventuellt har införts, säger Lena Hallengren. Den delen ska redovisas till regeringen senast 14 december 2021.

Pass till kyrkan

Amanda Lind får under pressträffen en fråga om den kritik som framförts från Svenska kyrkan gällande krav på vaccinpass.

Regeringens beslut om krav på vaccinationsbevis för sammankomster över 100 personer gäller även trossamfund, och därför gäller samma krav även för gudstjänster och mässor.

– Jag har förståelse för trossamfunden, det är något som de har lyft i flera dialoger vi har haft, att de är tveksamma till att använda vaccinationsbevis. Det har jag full respekt för, då finns ju den möjligheten som Folkhälsomyndigheten nu har skickat på remiss om föreskrifter som gäller om det är över 100 deltagare, säger Lind.

Från 50 år

Folkhälsomyndigheten meddelar samtidigt att alla mellan 18 och 65 ska få en tredje dos vaccin mot covid-19. Rekommendationen är att den ska ges 6 månader efter den andra dosen, säger Hallengren.

– Ta din påfyllnadsdos när du erbjuds den, uppmanar socialminister Lena Hallengren.

Ytterligare 100 miljoner kronor ska avsättas för att stödja en snabb vaccinationstakt, fortsätter ministern.

Den grupp personer som i nästa steg kommer erbjudas en påfyllnadsdos är personer som får LSS-insatser, personer som har beslut om assistansersättning, personer som ingår i medicinska riskgrupper och alla som är 50–64 år, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

– Därefter kan man gå vidare med erbjudande om påfyllnadsdos för resterande i befolkningen som är 18 år eller äldre, säger hon.