Radar · Politik

Sabuni: ”Jag är medveten om att jag kan bli sparkad”

Nyamko Sabuni tror inte att Liberalerna kommer att spricka i striden om öppna för att en borgerlig regering kan stödja sig på SD efter valet nästa år.

När partirådet i Liberalerna möts står Nyamko Sabunis framtid på spel. Vad sker vid ett nej till att godta SD-stöd för en borgerlig regering i valet 2022?
”Jag tänker inte odla en kultur där man hotar med att lämna om man inte får gehör för sin sak, men jag är medveten om att jag kan bli sparkad också”, säger Sabuni i en intervju med TT.

Partirådet möts på söndag för att ta ställning till partistyrelsens förslag om att verka för en borgerlig regering med M-ledaren Ulf Kristersson som statsminister efter valet nästa år.

Till skillnad från företrädaren Jan Björklund föreslår Sabuni och en knapp majoritet i partistyrelsen (13–10) att en borgerlig regering kan stödja sig på Sverigedemokraterna om det krävs för att tillträda.

– Man måste anta en linje. En linje som bara säger att vi vill ha en borgerlig regering men inte berättar hur man gör det möjligt är ingen linje. Då får man säga att vill ha en S-ledd regering, men man kan inte gå till val på att sitta i opposition, säger Sabuni.

Hon säger att det har visat sig att det inte går att isolera två ytterkantspartier (Vänsterpartiet och SD) när de har 30 procent av mandaten i riksdagen.

Har lyssnat

Sabuni understryker att hon har ägnat tre månader åt samtal med medlemmar och företrädare på alla nivåer för att spika en hållning. Ändå pågår en uppslitande och offentlig debatt i partiet. Det finns de som varnar för att det kluvna partiet faktiskt kan spricka eftersom synen på SD går så mycket isär.

För Dagens Nyheter beskriver ordföranden i ett av de största distrikten, Västsverige, läget med att distriktsstyrelsen är oenig, medlemmarna är oeniga liksom ombuden till partirådet.

Debatten förs i ett läge där partiets väljarstöd länge legat kring hälften av valresultatet på 5,5 procent 2018.

– Jag har lyssnat in väldigt noga och det här är den kompromiss som jag tror är bra för landet och för vårt parti, säger partiledaren som tror på stöd från en majoritet.

Hon räknar ändå med att ”en betydande minoritet” på partirådet kommer att säga nej till hennes och partistyrelsens förslag. Striden skulle kunna fortsätta på landsmötet i höst.

Tror inte partiet spricker

Riskerar partiet att spricka?

– Nej, det tror jag inte. Det kommer inte att hända.

– Men jag hoppas att vi i större utsträckning ska hålla våra diskussioner internt, att vi får ett nytt mål och kan jobba framåt för en framgångsrik valrörelse. Jag har inga problem med att vi har olika uppfattningar, men sedan måste man komma till beslut.

Samtidigt som Sabunis och partistyrelsens linje öppnar för en borgerlig regering att ta stöd av SD är det otänkbart att sitta i en regering där SD ingår. Det är också nej till samarbete om en hel budget med SD. Ett samarbete i stil med det som L nu har med den rödgröna regeringen och Centerpartiet i januariavtalet går inte an.

Men enskilda sak- och budgetfrågor går det att göra upp om, i riksdagens utskott inte minst. Reglerna om att budgeten ska betraktas som en helhet är överspelade, enligt L.

– Principerna om budgeten som helhet bröt Socialdemokraterna 2013 när de valde att ta ut en skattesänkning som Alliansen ville ha, därmed har det uppstått en rutin, hävdar Sabuni.

– Varenda minoritetsregering kommer att behöva förhålla sig till de majoriteter som uppstår i finansutskottet, makten har förskjutits.

Bättre med SD

Nyamko Sabuni säger att det är svårt att i förväg säga vad L skulle kunna förhandla med SD om.

Men när hon ser till stora samhällsutmaningar pekar hon ut åtminstone tre områden. Där kan politiken drivas i en bättre riktning än i Liberalernas januarisamarbete med S, Miljöpartiet och C.

– SD vill förstatliga skolan, det vill vi också. Vi behöver göra det för att få en likvärdig skola.

Energipolitiken är ett andra område. Båda vill se mer kärnkraft.

– Jag är orolig för Sveriges energiförsörjning när vi lägger ner planerbar, ren energi i form av kärnkraft till förmån för vindkraft.

Ytterligare ett område för samverkan är arbetet mot brott.

– Vi har problem att hantera kriminalitet och vi borgerliga partier vill göra mer, det vill SD också.

Röda linjer

Vad kan ni inte förhandla med SD om?

– Allt som inskränker den enskildes friheter och rättigheter. Rättsstatens principer, medias frihet – kärnvärden som bygger en liberal demokrati.

– Vi har en liberal kompass som kommer att vara avgörande i framtida samarbeten.

Fakta: Partirådet

Partirådet äger rum den 28 mars och hålls digitalt.
Det är Liberalernas näst högsta beslutande organ, efter landsmötet.
På partirådet ska 65 ombud från partidistrikten i landet ta ställning till förslaget från partistyrelsen, som också deltar med rösträtt.
I Ny start för Sverige beskrivs utgångspunkter för att få till stånd en borgerlig regering efter valet 2022.
En är att vara öppen för att en borgerlig regering kan behöva stöd av Sverigedemokraterna. Men L tänker inte inte stödja en där SD ingår.
Men L kan tänka sig att förhandla enskilda budgetfrågor och områden där man tycker lika med SD.
Samarbete om en budget i sin helhet med SD är inte aktuellt.
L kommer inte att ingå i en regering som ”inte säkrar liberala grundvärden”.
L föreslås gå till val 2022 på en ”liberal reformagenda för att lösa integrationen, lyfta kunskapsresultaten i skolan och skapa framgångar i klimatomställningen.”
Källa: Ny start Sverige, Liberalerna