Radar · Politik

Gräsrotskampanj laddar för strid om hyrorna

Elin Gauffin varnar för att en friare hyressättning kommer leda till höjda hyror som kommer drabba exempelvis våldsutsatta kvinnor extra hårt.

Snart kan steg tas mot marknadshyror – men debatten är ljum. Kampanjen Nej till marknadshyra vill väcka den till liv. ”Med en massiv gräsrotsorganisering kan vi stoppa det”, säger Elin Gauffin, en av initiativtagarna.

Elin Gauffin skräder inte orden när hon beskriver de konsekvenser hon ser komma, ifall de förändringar av hyressättningen som är på gång blir verklighet. En av dessa är större trångboddhet till följd av högre hyror. Hon pekar på hur trångboddheten i pandemins inledningsskede bidrog till att smittan skenade i flera flera ekonomiskt utsatta förorter.

– Att införa friare hyressättning som innebär ännu mer trångboddhet är att säga att vi skiter i er och era liv, säger Elin Gauffin.

Den 18 april hoppas Nej till marknadshyra att hundra små lokala demonstrationer ska genomföras runt om i landet, nu när pandemin sätter stopp för stora sammankomster. Hittills har 50 lokalgrupper runt om i landet anslutit sig till kampanjen som samlar lokala hyresgästföreningar, partier som Feministiskt initiativ och Rättvisepartiet socialisterna och små lokala grupper av aktivister. Mobiliseringen ska sätta ljus på frågan inför att den statliga utredningen som ska lämna förslag på hur en friare hyressättning ska genomföras.

– Det är tyst i debatten. Regeringen vill inte prata om det och vi har en stark motståndare i Fastighetsägarna, säger Elin Gauffin.

Fria hyror i nya lägenheter

Den utredning som läggs fram till sommaren är resultatet av januariavtalet, där Centerpartiet och Liberalerna drivit igenom att hyresregleringen ska luckras upp. I direktiven slås fast att fastighetsägaren själv ska få sätta hyran på nyproducerade lägenheter, utan att behöva förhandla med Hyresgästföreningen. Ungefär samtidigt ska en annan utredning lägga förslag på hur läge och kvalitet ska få större genomslag i hyressättningen. Med andra ord kan attraktiva bostäder, inte minst på centrala adresser i storstäderna, bli dyrare att bo i.

En friare hyressättning ska sätta fart på byggandet, har det ofta sagts i debatten. Bland andra Finanspolitiska rådet har ifrågasatt det argumentet och menar att hyresnivån sällan är avgörande för de som ska bygga.  Centerpartiet menar att reformen snarare handlar om att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad.

– Vi vill ha ökad rörlighet, färre ombildningar till bostadsrätter och mindre handel med svartkontrakt, säger Ola Johansson (C), bostadspolitisk talesperson.

Han menar att hyrorna i nyproduktion redan är så höga att det inte kommer pressa upp hyrorna generellt, men däremot ge ett mer varierat utbud på hyresmarknaden.

– Vi menar att fri hyressättning kommer att öka utbudet av lägenheter med olika standard, storlekar och hyresnivåer, säger han.

LO:s utredare Peter Gerlach har varnat för att fri hyressättning på nyproducerade lägenheter kan leda till högre hyror också av ett annat skäl än att det blir fritt fram för fastighetsägarna att sätta hyran. Han pekar på att kommuner i dag erbjuder mark till lågt pris för den som bygger hyresrätter. Men om låga hyror inte kan garanteras skulle det kunna ses som ett rent gynnande av fastighetsägarna och därmed inte vara tillåtet.

På sikt leder fri hyressättning för nya lägenheter till att hyrorna pressas upp också för äldre lägenheter, är Elin Gauffin övertygad om. Därmed förstärks segregation och klassklyftor, varnar hon.

– Om många där man bor har sociala problem och är stressade, arbetslösa och sjuka är det svårare att ta sig ur svårigheter och skapa sig ett annat liv, säger Elin Gauffin.

Steg på vägen mot marknadshyror?

För vissa grupper får högre hyror större konsekvenser än för andra, menar hon. Som våldsutsatta kvinnor.

– Kvinnojourerna har redan i dag svårt att emot nya, för att de har fullt av kvinnor som inte kommer därifrån eftersom det inte finns några hyresrätter.

Även om de förslag som de statliga utredningarna nu ska leverera inte kommer innebära att marknadshyror införs fullt ut, tror Elin Gauffin att fler steg i samma riktning är att vänta.

– Det pågår en kampanj sedan länge från högern och fastighetsägarna om rena marknadshyror, säger hon.

Men enligt Ola Johansson kommer helt fri hyressättning inte bli aktuellt för Centerpartiets del.

– Nej, helt fri hyressättning kommer inte att införas. Centerpartiet värnar besittningsrätten och konsumentskyddet, säger han.