Radar · Djurrätt

Fler vill att varg och björn ska finnas i hela landet

Fler svenskar vill att vargen ska leva i hela Sverige och inte enbart i vissa delar, visar en ny undersökning från SLU.

Andelen svenskar som tycker att stora rovdjur som varg och björn ska få leva i hela Sverige ökar. Samtidigt är allt färre beredda att ha djuren i närheten av sin bostad. Det visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

För fjärde gången sedan 2004 har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i samarbete med Umeå universitet och Lunds tekniska högskola, undersökt svenskarnas attityder gentemot fem stora rovdjur i landet: varg, björn, järv, lodjur och kungsörn.

Resultatet visar att den nationella acceptansen för att djuren ska få leva över hela landet, istället för enbart i vissa delar eller i nationalparker, har ökat markant sedan 2004, då den första undersökningen genomfördes. Men det finns en del skillnader i inställningen till de olika arterna.

Vargen är en av de mest kontroversiella av de fem arterna vad gäller människornas inställning, enligt rapporten. 69 procent av de tillfrågade uppger att de gillar att de finns varg i Sverige, och just i den frågan har inställningen legat relativt stabil genom åren.

Däremot har andelen personer som tycker att vargen ska få leva i hela Sverige ökat under de senaste 16 åren. 54 procent i årets undersökning har en positiv inställning i frågan, jämfört med 43 procent 2004. Men trots det, är det färre som skulle kunna tänka sig att acceptera vargen i sin närhet. 2004 svarade 36 procent att de inte skulle acceptera det, en andel som stegvis har ökat genom åren, till 38 procent 2009, 44 procent 2014 och slutligen 48 procent 2020.

– Att allt färre vill ha varg i sin närhet kan nog tillskrivas samma attityder som vad gäller vindkraft. Det vill säga man tycker att det är bra, men man vill inte ha det i sin närhet, säger Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, till svenskjakt.

Större rädsla för möte

Undersökningen visar också att rädslan för att möta rovdjur ute i naturen generellt har ökat över tid. I dag är 35 procent rädda för möte med varg, jämfört med 25 procent 2004. Än räddare är människor dock för möte med björnen. Rädslan för att möta en björn när man är ute i naturen har ökat från 43 procent 2004 till 53 procent 2020.

Stöd för jakt – på vissa villkor

Av undersökningen framgår det också att endast en minoritet tycker att det är okej att jaga rovdjur för att människor är rädda. Däremot anser en majoritet att det är acceptabelt med jakt om djuren tagit sig in i tätbefolkade områden eller tar tamdjur.

– Det finns en bred acceptans för reglering av rovdjurens antal med hjälp av jakt eller om de hotar människor, eller dödar katter, hundar, kor, får eller renar. En majoritet av de som svarade accepterar jakt på rovdjur som skapar problem för människan. Dock accepterar en minoritet jakt på rovdjur om orsaken är att människor är rädda eller att rovdjuren konkurrerar med människan om det jaktbara viltet, säger Camilla Sandström.

Du kan ta del av hela undersökningen här: En attitydundersökning om stora rovdjur och rovdjursförvaltning.

Om undersökningen

Mellan augusti och oktober 2020 kontaktades 28 220 slumpmässigt utvalda personer mellan 18–65 år gamla och bosatta i Sverige.
Urvalet bestod av ett nationellt representativt urval på 1 070 personer och ett stratifierat urval för 11 län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Örebro, Värmland, Kronoberg och Stockholm.
Undersökningen har genomförts av forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med Umeå universitet och Lunds tekniska högskola.
Undersökningen 2020 har finansierats av Naturvårdsverket och länsrapporter för Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har finansierats av respektive länsstyrelse.
Undersökningen har fokuserat på svenskars attityder och beteenden avseende:
Intresse för djur och natur
Användning av naturresurser som jakt, fiske, bär och svamp
Rädsla för vilda djur
Allemansrätten
Skyddade områden
Jakt och fiske
Rovdjur
Förvaltningsåtgärder, rovdjur
Tillit till förvaltningsmyndigheter
Källa: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV