Radar · Miljö

Världens småbrukare får för lite stöd till klimatanpassning

Världens småbrukare står för omkring 50 procent av den totala kaloriproduktionen och är viktiga för att nå ett hållbart och stabilt jordbruk i framtiden.

Alldeles för lite av världens investeringar i klimatanpassning går till småskaliga jordbrukare. Det menar FN-organet IFAD, som nu kraftsamlar och lanserar ett uppdaterat program för anpassning för småbrukare.

Småbrukare står för över 50 procent av världens kaloriproduktion. Ändå är de extra utsatta för de ökande temperaturer, förändrade regnmönster och ökande havsnivåer som klimatförändringarna innebär. Extrema väderhändelser som torka, översvämningar, jordskred och stormar slår extra hårt mot de som inte har resurser att förbereda sig.

Trots detta får småbrukare i världens låginkomstländer bara 1,7 procent av världens klimatfinansiering, visar en rapport som FN:s jordbruksutvecklingsorgan IFAD släppte i slutet av förra året. Det är långt ifrån vad som skulle behövas, menar FN-organet.

– Det är oacceptabelt att småskaliga jordbrukare som odlar mycket av världens mat är utelämnade till oförutsägbara vädermönster, med så låga investeringar som hjälper dem att anpassa sig”, säger Gilbert Houngbo, ordförande för IFAD, i ett pressmeddelande.

– De gör lite för att orsaka klimatförändringar, men lider mest av dess effekter. Deras allt vanligare grödesförluster och djurdödsfall riskerar hela vårt livsmedelssystem. Det är absolut nödvändigt att vi ser till att de stannar kvar på sin mark och producerar näringsrik mat på ett hållbart sätt. Om inte så kommer hunger, fattigdom och migration att bli ännu mer utbrett under de kommande åren, konstaterar han.

Småbrukare spelar en central roll

Detta vill IFAD försöka ändra på, och i samband med ett internationellt möte kring klimatanpassning som hålls i Nederländerna i nästa vecka kommer de att lansera sitt uppdaterade program Förbättrad anpassning för småbrukare, ASAP+, som ska fokusera på att stödja småbrukare i låginkomstländer att bättre stå emot plötsliga väderförändringar.

Målet är att samla in 500 miljoner dollar och att nå ut till 10 miljoner småbrukare. Man hoppas också kunna restaurera 4 miljoner hektar degraderad jordbruksmark, vilket också skulle innebära en inlagring av omkring 110 miljoner koldioxidekvivalenter under 20 års tid.

– Småskaliga jordbrukare på landsbygden spelar en central roll för att säkerställa hållbarhet, stabilitet och säkerhet i världen. Klimatanpassningsfinansieringen får inte överge dem, säger Jo Puri, chef för IFAD:s klimatavdelning, i pressmeddelandet och fortsätter:

– ASAP+ kommer att bidra till den globala uppmaningen att minska växthusgaser samtidigt som man säkerställer betydande inkomstrelaterade fördelar för lantbrukare och andra utsatta människor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV