Radar · Miljö

”Spektakulär” fladdermusart upptäckt i Afrika 

Den färgglada Myotis nimbaensis har nu status som egen och ny art av fladdermus.

En ny art av fladdermus har påträffats i västra Afrika. Arten kännetecknas av en distinkt orange päls och det är av största vikt att områdets hotade arter skyddas, anser de amerikanska forskare som lett expeditionen. 

Det var när en grupp forskare från American museum of natural history och organisationen Bat conservation international befann sig på en expedition i Nimbabergen i Guinea 2018 som den nya arten först upptäcktes. I bergen finns både naturliga grottor och gamla gruvtunnlar som blivit habitat för flera fladdermusarter, och forskarna ville närmre undersöka hur djuren valde bosättning. Framför allt höll man en kritiskt hotad art, Hipposideros lamottei, under uppsikt, och det var i samband med detta som forskarna plötsligt fann en fladdermus som inte liknade något annat. Experten Nancy Simmons från naturhistoriska museet ombads ge ett utlåtande om fyndet samma kväll. 

– Jag förstod så fort jag såg den att det var något nytt. Sedan började det omfattande arbetet med att dokumentera och samla in all nödvändig data som behövdes för att visa att den verkligen inte liknar någon annan art, säger hon i ett uttalande på organisationens hemsida.

Den nya fladdermusarten har uppkallats efter bergen där den hittades och går nu under det vetenskapliga namnet Myotis nimbaensis

– I en tid när arter utrotas ger en sådan här upptäckt en glimt av hopp. Det är ett spektakulärt djur. Det har starkt orangefärgad päls, och eftersom den var så distinkt insåg vi att den inte hade beskrivits tidigare. Det är sällsynt att upptäcka ett nytt däggdjur. Det har varit en dröm för mig sedan jag var barn, sa Winifred Frick från Bat conservation international och professor vid University of California, Santa Cruz.