Radar · Miljö

Världens största investerargrupp sätter klimatpress

Exxon Mobil är ett av de företag som släpper ut mest koldioxid i världen.

Climate action 100+ är världens största samlade investerargrupp. Nu vill de sätta mer press på de företag som står för världens stora utsläpp inför den kommande årsstämman.

I en rad nya klimatresolutioner vill investerare och medlemmar i Climate action 100+ höja klimatambitionerna för stora utsläppare i världen. Under mars månad kommer kriterierna att presenteras i rapporten Net zero company benchmark.

”Stämmosäsongen 2021 är viktig för oss investerare som vill att företagen vidtar de klimatåtgärder och mål som Climate Action 100+ satt upp. Bolagsstyrning av klimatåtgärder är ett måste då bolagsansvar är en förutsättning för en nettonoll-omställning”, säger Anne Simpson, chef för kapitalförvaltningen på Kaliforniens största pensionsförvaltare, Calpers, i en kommentar till Climate action 100+.

Företag som oljebolaget Exxonmobil och fordonstillverkaren General motors får till exempel krav från ägarna som vill att transparensen ska ökas kring hur företaget arbetar med lobbying som påverkar klimat och energiregleringar.

”Klimatförändringarna är en tydlig och växande risk, vilket innebär att företagsledare måste agera ansvarsfullt för att minska negativ klimatpåverkan. Den årliga säsongsstämman är snart här och vi följer noggrant företagsstyrelsernas arbete för att säkerställa att de fullt förstår sådana risker”, säger Tim Youmans, ledare för ett av resolutionsförslagen, i en kommentar.