Radar · Djurrätt

Var tredje sötvattenfisk utrotningshotad

Belugastören riskerar att bli utrotningshotad om inte handeln kontrolleras.

En av tre sötvattenfiskar är utrotningshotade, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden. Men utvecklingen går att vända.

Floder, sjöar och våtmarker täcker bara en procent av världens yta, men är hem för hela hälften av världens fiskarter. En tredjedel av världens sötvattenfiskar klassas nu som hotade, enligt rapporten The World’s forgotten fishes. ”Ingenstans är världens biodiversitetskris mer akut än i sötvattenekosystemen”, konstateras i rapporten, som författats av 16 naturvårdsorganisationer, däribland Världsnaturfonden (WWF).

Orsakerna är kända: habitatförstörelse, illa skött vattenkraft, föroreningar, för stora vattenuttag för konstbevattning, destruktiva fiskemetoder, invasiva arter – och klimatförändringen.

Den mest hotade familjen sötvattenfiskar är störar, konstateras i rapporten, och en viktig orsak till deras allvarliga läge är illegalt fiske. WWF Sveriges fiskexpert Inger Melander säger i ett uttalande att det är viktigt för svenska konsumenter att säkra spårbarhet och transparens innan man köper kaviar från stör.

– Det krävs om man som konsument ska vara säker på att man inte bidrar till tjuvfiske och illegal handel.

Ålen hör till en av det 50-tal sötvattenfiskar som lever i svenska vatten
Ålen hör till en av det 50-tal sötvattenfiskar som lever i svenska vatten. Den är utrotningshotad. Foto: Erling Svensen/WWF

Räddningsplan finns

80 arter av sötvattenfisk är redan utrotade, konstateras i rapporten. För att rädda övriga 18 075 behöver vi agera nu, enligt rapportförfattarna – och vägen dit finns redan formulerad i FN-konventionen om biologisk mångfalds rapport ”Global biodiversity Outlook 5”.

Det handlar bland annat om hur man återställer viktiga habitat, låter floder flöda mer naturligt, minskar föroreningar, skyddar hotade och stoppar invasiva arter. Åtgärder som har visat sig fungera, understryks i rapporten.

– Positivt är att vi vet vad som behöver göras för att skydda sötvattensfiskarna och deras ekosystem. Regeringarna måste hitta lösningar och prioritera vad som behöver skyddas och restaureras. Vi behöver också fler partnerskap som involverar regeringar, företag, investerare, myndigheter och civilsamhället, säger Inger Melander.